Djurtransporttillstånd i Finland

Registret över djurtransporttillstånd

Regionförvaltningsverket inför djurtransporttillstånd, intygen om godkännande och bevisen över kompetens och den information de innehåller i ett djurtransportörsregister som Livsmedelsverket upprätthåller.

Ur Livsmedelsverkets registret över djurtransportörer skrivs ut en förteckning över godkända tillstånd för transportörer som utför långa transporter.

Förteckningen över djurtransporttillstånd för långa transporter beviljade i Finland

Enligt djurtransportförordningen artikel 13 punkt 4 förutsätts att djurtransporttillstånden för långa transporter generellt finns till hands under giltighetstiden.

På den här sidan finns en länk till en förteckning över djurtransporttillstånd för långa transporter beviljade i Finland. Av förteckningen framgår namnet på djurtransporttillståndets innehavare, djurtransporttillståndets nummer och regionförvalningsverkets verksamhetsställe som beviljat tillståndet.

Förteckningen uppdateras med ungefär två veckors intervaller. Om det djurtransporttillstånd ni söker inte finns i förteckningen är det möjligt att djurtransporttillståndet har beviljats efter senaste uppdatering av förteckningen.

I oklara fall kan ni kontakta det regionförvaltningsverk som beviljat tillståndet.

Sidan har senast uppdaterats 16.3.2022