Instanser som anordnar utbildning

De instanser som anordnar utbildning för förare och skötare skall ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för att anordna den ovan nämnda utbildningen. Utbildningen kan anordnas av bland annat olika institut och läroanstalter samt av rådgivningsorganisationer.

Livsmedelsverket upprätthåller en lista på de utbildare som anmält sina kontaktuppgifter, men de som ordnar utbildningen svarar själv för att den utbildning de ger överensstämmer med kraven i djurtransportförordningen.

 

Sidan har senast uppdaterats 6.3.2019