Transportinspektioner 2020

Andelen försummelser som observerats vid inspektion av djurtransporter (8 %) återvände till de tidigare årens nivå efter förhöjningen år 2019 (12 %). Missförhållanden konstaterades vid sammanlagt 33 transporter av 432, och sammanlagt observerades 97 enskilda missförhållanden.

 

Missförhållandena var i stor utsträckning av samma slag som under de tidigare åren. Nästan två tredjedelar av alla observerade försummelser gällde brister i transportdokument, förarnas kompetensintyg och djurtransportörstillstånden. Näst mest enskilda missförhållanden uppdagades i transportmedlets skick och säkerhet samt i iakttagandet av de extra kraven på långa transporter. Tredje mest brister observerades i transportförfarandena och iakttagandet av utrymmeskraven. I två transporter fanns inte avlivningsredskap till hands.

I fråga om hästtransporter observerades brister i iakttagandet av lagstiftningen i 43 procent av inspektionerna. Missförhållandena var emellertid i regel inte sådana att de direkt påverkar välbefinnandet hos de transporterade hästarna. De observerade missförhållandena handlade om avsaknad av tillstånd, kompetensintyg eller transportdokument, med undantag av en transport där det fanns lösa föremål i hästarnas transportutrymme.

Sammanlagt 18 rentransporter inspekterades, och missförhållanden konstaterades i fem av dem. I ett fall fanns det brister i belysningen, medan de övriga handlade om avsaknad av anteckningar om djurtransporten.

Fler inspektioner än tidigare gjordes i transporter av förmedlingsdjur, dvs. av kalvar och grisar (27 st.). I ett fall saknade föraren kompetensintyg och i ett annat fall hade luckan som är avsedd för inspektion av djuren under transporten fastnat.

Sidan har senast uppdaterats 26.5.2021