Utbildningsmaterial gällande djursjukdomar

Detta utbildningsmaterial, som är producerat vid enheten för djurens hälsa och välfärd vid Livsmedelsverket, är avsett för framförallt husdjursutbildningen (svin, nöt, små idisslare och fjäderfä) vid olika läroinrättningar. Materialet kan även användas vid kurser för bland annat djurägare och intressegrupper.

Utbildningsmaterial

Del I Djursjukdomar som med lätthet sprider sig och bekämpningen av dessa

Texten  (pdf, 45 kb)
PowerPoint -föreställningen (pdf, 548 kb)

Del II Uppgifter gällande djursjukdomar som med lätthet sprider sig och bekämpningen av dessa

(Beställ: ehyt@ruokavirasto.fi)

Del III Exempel på djursjukdomar som med lätthet sprider sig

 • IIIa Mul- och klövsjuka
  Texten (pdf, 17kb)
  PowerPoint -föreställningen (pdf, 1, 7 Mb)

 • IIIb Svinpest och afrikansk svinpest
  Texten (pdf, 22 kb)
  PowerPoint-föreställningen (pdf, 422 kb)

 • IIIc Bluetongue eller blåtunga
  Texten (pdf, 18 kb)
  PowerPoint -föreställningen (pdf, 785 kb)

 • IIId Fågelinfluensa
  Texten (pdf, 18 kb)
  PowerPoint -föreställningen (pdf, 214 kb)

 • IIIe Newcastlesjuka
  Texten (pdf, 18 kb)
  PowerPoint-föreställningen (pdf, 214 kb)

För lyckad bekämpning av en djursjukdom som med lätthet sprider sig är det av största vikt att upptäcka sjukdomen redan på den första infekterade gården i Finland. Av den orsaken är det viktigt att djurägarna och de som sköter djuren kan identifiera symtomen på smittsamma djursjukdomar och att de förmår handla snabbt och korrekt vid sjukdomsmisstanke. Syftet med detta utbildningsmaterial är att förmedla kunskap om begreppet djursjukdomar som med lätthet sprider sig, deras betydelse, bekämpningsprinciperna och följderna av att en sådan sjukdom konstateras i Finland. I materialet presenteras även några smittsamma djursjukdomar som kan spridas till Finland och deras symtom.

 

Mer information

 • Blåtunga och mul- och klövsjuka hos nötkreatur (pdf, 531 kb)
 • Blåtunga och mul- och klövsjuka hos får och getter (pdf, 207 kb)
 • Svinpest och mul- och klövsjuka hos svin (pdf, 299 kb)
 • Fågelinfluensa och Newcastlesjuka hos fåglar (pdf, 192 kb)