Animationer till hjälp vid bekämpningen av afrikansk svinpest

20. mars 2019

Animationer.

Livsmedelsverket har på sin webbplats och på sociala medier lagt ut korta animationsvideor om afrikansk svinpest (ASF) för olika målgrupper. Virussjukdomen som angriper svin och vildsvin, och som spridit sig aggressivt i våra närområden, skulle orsaka omfattande förluster för vår samhällsekonomi om den sprider sig till Finland.

Knappa två minuter långa videoklipp åskådliggör vad var och en av oss kan göra för att förhindra att sjukdomen sprider sig. De sex fristående videorna är riktade till svinproducenter, resenärer, jägare, veterinärer och friluftsmänniskor. Alla dessa grupper är i nyckelställning när det gäller att bekämpa sjukdomen.

Ett bra smittskydd är det säkraste sättet att förhindra att sjukdomen sprider sig till svingårdarna. Därför är två av videorna riktade till svinproducenterna. I den ena videon behandlas smittskyddet på en svingård och i den andra hur man upptäcker eventuella sjukdomssymptom.

Videorna har talats in och textats på finska och svenska. Du kan titta på tvåminutersklippen på vår webbplats och vårt YouTube-konto, senare också på våra Facebook- och Twitter-konton, och också dela dem därifrån.

Videorna är gjorda av reklambyrån Bob the Robot i samarbete med Suomen Sikayrittäjät.

Mer information:

Överinspektör Leena Oivanen, tfn 040 354 7813
Planerare Jaana Salokannel, tfn 050 516 1402

Läs mera om afrikansk svinpest