Antikroppar mot Aujeszkys sjukdom har konstaterats hos ett vildsvin i Finland

25. september 2019

I ett prov från ett vuxet frilevande vildsvin som fälldes i Tohmajärvi i början av september har konstaterats antikroppar mot Aujeszkys sjukdom (AD). Aujeszkys sjukdom är huvudsakligen en sjukdom som drabbar svin, men den kan också smitta andra djurarter, ändå inte människan. Finland är officiellt fritt från Aujeszkys sjukdom och sjukdomen har aldrig konstaterats hos produktionssvin i Finland.

I Finland konstaterades antikroppar mot Aujeszkys sjukdom hos ett vilt vildsvin förra gången år 1980. Fallet som konstaterades bland frilevande vildsvin påverkar inte Finlands officiella status som ett land fritt från Aujeszkys sjukdom. Aujeszkys sjukdom förekommer relativt allmänt bland vildsvin i Europa.

Smittskyddet på svingården i nyckelställning då man vill skydda sig mot Aujeszkys sjukdom

Aujeszkys sjukdom smittar från ett svin till ett annat bland annat som kontaktsmitta och i samband med betäckningar. Ett gott smittskydd är den säkraste metoden att förhindra att smittsamma sjukdomar, såsom Aujeszkys sjukdom, kommer in i svinstallet . Som försiktighetsåtgärd med tanke på afrikansk svinpest har det varit förbjudet att hålla svinen utomhus allt sedan 1.6.2018. Svin får i praktiken hållas utomhus endast i en dubbel inhägnad som uppfyller stränga krav. Med förbudet förhindras kontakter mellan svin och vildsvin och därmed att smittsamma sjukdomar sprider sig från vildsvin till svin. AD kan också sprida sig indirekt via bland annat foder, kadaver, redskap och utrustning som används vid skötsel av svinen och därför bör det förhindras att vildsvin och skadedjur kommer in i djurstallen och foderlagren.

Hos svin kan symptomen på Aujeszkys sjukdom bland annat vara hög feber, svaghet, försämrad aptit, symptom från luftvägarna, aborter, symptom från centrala nervsystemet och hög dödlighet särskilt bland smågrisar, men virussmittan kan också förekomma helt utan symptom. I likhet med andra herpesvirus stannar viruset permanent kvar i svinets kropp. Om du misstänker Aujeszkys sjukdom bland svinen, ska du utan dröjsmål kontakta den kommunala veterinären.

Aujeszkys sjukdom drabbar också andra djur

Svinherpesviruset (SuHV-1) som orsakar Aujeszkys sjukdom kan drabba också andra djurarter, såsom nötkreatur, får, katter och hundar. Hos dem leder virussmittan så gott som alltid till döden. Andra djurarter sprider ändå inte smittan till andra djur. Eftersom sjukdomen kan sprida sig via delar av slaktkroppar och organ från ett insjuknat svin eller vildsvin, bör råa delar av slaktkroppar och organ inte ges till hundar eller katter. 

Aujeszkys sjukdom med i vildsvinsuppföljningsprogrammet

”Organproven från vildsvin som sänts in med tanke på uppföljningen av afrikansk svinpest undersöks också med tanke på AD-viruset. Antikroppar mot viruset bestäms av alla djur, från vilka ett analysdugligt blodprov fås in som prov”, säger sektionschef Laura London på Livsmedelsverket.

Mängden prov som undersöks med tanke på antikroppar har årligen utgjort något över hälften av mängden undersökta vildsvin. År 2017 undersöktes till exempel 525 frilevande vildsvin med tanke på AD-viruset och av dem undersöktes 292 också med tanke på AD-antikroppar. År 2018 undersöktes på motsvarande sätt 712 frilevande vildsvin med tanke på AD-viruset och av dem undersöktes 325 också med tanke på AD-antikroppar. Livsmedelsverket tackar alla jägare som sänt in vildsvinsprov. Vi hoppas på rikliga mängder vildsvinsprov också framöver.

Läs mer om Aujeszkys sjukdom

Läs mer om hur vildsvinsprov sänds in

Mer information:

sektionschef Laura London, sektionen för klövdjursvirologi, tfn 0295 204 639
sektionschef Miia Kauremaa, sektionen för djursjukdomar, tfn 0295 204 406