Ett tredje IHN-fall bekräftades på Åland

7. juni 2021

På Åland har IHN konstaterats på en tredje djurhållningsplats för regnbågslax, ett par kilometer från de föregående två. På grund av fallet utvidgar Livsmedelsverket restriktionszonen för att förhindra spridning av sjukdomen. IHN smittar inte till människor och man kan fiska normalt i området.

Smittan på de två först konstaterade djurhållningsplatserna har sitt ursprung i danska fiskodlingsanläggningar, från vilka det under våren har levererats fisk till dem för vidareodling. IHN-infektionen har antagligen spridit sig till den tredje djurhållningsplatsen från de två först smittade djurhållningsplatserna vattenvägen eller via vild fisk. Danmarks IHN-positiva fiskodlingsanläggningar har veterligen inte levererat fiskar till Fastlandsfinland. Smittspridningen utreds fortfarande i Danmark.

På grund av programmet för övervakning av en annan fisksjukdom, VHS, gäller sedan tidigare ett förbud mot förflyttning av levande eller orensad fisk från Åland till andra delar av Finland. Livsmedelsverket uppmanar fiskodlare att tills vidare avstå från att föra in levande odlingsfiskar från Danmark på grund av risken för att IHN sprids.

IHN-viruset orsakar infektiös hematopoietisk nekros (infectious hamamatopoietic necrosis) som är en allvarlig fisksjukdom som ska bekämpas enligt lag. Sjukdomen kan smitta inte bara till regnbågslax utan också till lax och gädda. Den sprider sig via sjuka fiskar, symptomfria bärare och miljön. Mot sjukdomen finns inga läkemedel och vaccin mot sjukdomen används inte i Europa. IHN smittar inte till människor och sällskapsdjur. Trots de konstaterade IHN-fallen kan man på Åland fiska och äta fisk på normalt sätt. Fiskare uppmanas dock att se till att fiskeredskapen desinficeras när de rör sig från ett område till ett annat. IHN-viruset dör i torrt och varmt och många desinfektionsmedel är effektiva mot viruset. Kommunalveterinären ska underrättas om sjuka fiskar.

I Finland påträffades IHN första gången vintern 2017 - 2018 och fyndet ledde till omfattande, dyra och långvariga myndighetsåtgärder där en stor mängd fiskar avlivades och djurhållningsplatser sanerades. Inom fyra zoner kring de smittade platserna iakttas ett övervakningsprogram med vilket man säkerställer att virus inte längre förekommer i dessa områden. Resten av Finland har återfått sin officiella IHN-fria status. IHN förekommer i Nord- och Mellanamerika, i Asien, i flera europeiska länder och i Ryssland.

Mer information:

Enhetsdirektör Sirpa Kiviruusu, tfn 029 520 4436 (tillsyn över djursjukdomar)
Enhetsdirektör Tuija Gadd, tfn 029 520 4183 (virussjukdomar hos fiskar)
Specialforskare Tuija Kantala, tfn 029 520 4383 (virussjukdomar hos fiskar)

Ålands landskapsregering: avdelningschef Bengt Michelsson, tfn +358-18-25 000 (regionala åtgärder)

E-postadresser: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi, Åland: fornamn.efternamn@regeringen.ax

Läs mer:

IHN hos laxfiskar 
Anvisning för fritidsfiskare