Fågelinfluensa har konstaterats hos fasaner som satts ut i naturen i Janakkala

29. september 2021

Högpatogen fågelinfluensa av typen H5N1 som orsakar stor dödlighet bland fåglar har konstaterats hos fasaner som satts ut i naturen som viltfåglar i Janakkala. Det handlar inte om samma område i Janakkala där fågelinfluensa påträffades i januari. På grund av det stora antalet fasaner har Livsmedelsverket inrättat en restriktionszon för bekämpning av smittspridningen i området, på samma sätt som zonen kring det sjukdomsutbrott som konstaterades i Salo 25.9.2021.

Inom zonen är det bland annat förbjudet att hålla fjäderfä och andra fåglar utomhus och att förflytta fåglar, och också andra har krav ställts för att skydda fåglarnas djurhållningsplatser mot smitta. Regionförvaltningsverket i Södra Finland kontaktar varje djurhållningsplats för fåglar som är registrerad i området och ger närmare anvisningar om saken. Det är förbjudet att jaga alla fågelarter och att samla in viltfåglar från zonen för att hägnas.

Risken för att fåglar ska få fågelinfluensa är nu hög

I och med att de frilevande fåglarnas höstflytt har börjat har risken för att fågelinfluensa sprider sig ökat också på andra håll i Finland. Fågelinfluensa sprider sig lätt från frilevande fåglar till fjäderfä och andra fåglar, om fåglarna är i direkt eller indirekt kontakt med varandra. Livsmedelsverket uppmanar till ytterligare effektivisering av sjukdomsskyddet på fjäderfägårdar och andra djurhållningsplatser för fåglar i hela landet i syfte att förhindra smitta. Det är skäl för dem som deltar i skötseln av fåglar att undvika kontakt med frilevande fåglar genom att tills vidare avstå från jakt på fåglar eller andra hobbyer där man är i kontakt med dessa fåglar. Besök på andra djurhållningsplatser för fåglar ska också undvikas. Fjäderfän och alla fåglar som hålls som husdjur bör hållas inne eller skyddas från kontakt med frilevande fåglar i hela Finland.  Livsmedelsverket rekommenderar att frilevande sjuka eller skadade fåglar inte tas för vård till sådana platser där det finns fåglar som betraktas som husdjur.

Livsmedelsverket rekommenderar att det inte ordnas skolningar eller prov för jakthundar i områden där det finns viltfåglar som satts ut i naturen eller viltfåglar i hägn. Fågelinfluensa kan spridas från ett område till ett annat genom indirekt kontakt. Viltfåglar bör inte tas in i hägn från naturen innan situationen lugnat ner sig.

Om högpatogen fågelinfluensa sprids till platser där fjäderfä hålls, skulle detta medföra stora ekonomiska förluster både på grund av att de insjuknade fåglarna måste avlivas och destrueras och lokaliteterna saneras och på grund av att den internationella handeln stagnerar. Eftersom alla fåglar på den smittade djurhållningsplatsen måste avlivas är det möjligt att också värdefulla avelsdjur eller hobbyfåglar går förlorade.

Misstanke om sjukdom måste anmälas till tjänsteveterinären

Symtomen på fågelinfluensa varierar enligt virusets sjukdomsalstrande förmåga, fågelart, fåglarnas ålder, levnadsförhållanden och motståndskraft. Sjukdomens inkubationstid är i allmänhet 3–5 dygn. Apati, aptitlöshet, minskad äggläggning, svullnad i huvudregionen och ökad dödlighet är typiska symtom. Också symtom från luftvägarna och diarré kan förekomma. I vissa fall iakttas symtom från centrala nervsystemet, till exempel felaktig hållning och onormala rörelser. Sjukdomen kan framskrida mycket snabbt och då hinner man nödvändigtvis inte upptäcka några symtom innan fåglarna dör. Den skötare som ansvarar för fåglarna ska omedelbart underrätta kommunalveterinären i området om eventuella symptom på fågelinfluensa.

Även massdöd bland frilevande fåglar ska utan dröjsmål anmälas till kommunalveterinären eller länsveterinären som sköter provtagningen. Det är skäl att meddela kommunalveterinären också om enstaka stora rovfåglar som påträffats döda. Andra enskilda fåglar som påträffats döda kan förstöras som blandavfall. Rör inte fåglarna med bara händerna och kom ihåg att tvätta händerna efter hanteringen.

Kommunalveterinären ser till att de behövliga proverna skickas för analys till Livsmedelsverkets verksamhetsställe i Helsingfors.

Fågelinfluensavirus smittar dåligt till människan och för att få smittan krävs det vanligen nära kontakt till sjuka frilevande fåglar, fjäderfän eller deras exkrementer.

Ytterligare information:

Enhetsdirektör Sirpa Kiviruusu, tfn 0400 920 503, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi (Enheten för djurens hälsa och medicinering)

 Läs mera: