Fågelinfluensan sprider sig i Europa, meddela tjänsteveterinären om massdöd bland fåglar

21. december 2020

Lintuja_lahdella_web.jpg

Läget för aviär influensa, dvs. fågelinfluensa, i Europa är oroväckande. Högpatogen fågelinfluensa, som orsakar hög dödlighet, har konstaterats hos vilda fåglar i flera europeiska länder. De flesta fallen har konstaterats i Tyskland, Danmark och Nederländerna. Till exempel i norra Tyskland har fall redan konstaterats i över 300 vilda fåglar. Högpatogen fågelinfluensa har också påträffats på fjäderfägårdar. Största delen av fallen var av typen H5N8.

I Finland konstaterades inget högpatogent fågelinfluensavirus 2020. Livsmedelsverket följer kontinuerligt med situationen i fråga om fågelinfluensa genom att undersöka prover av vilda fåglar.

Fågelskådares observationer om den ökade dödligheten hos vilda vattenfåglar är viktiga vid uppföljningen av sjukdomen. En enskild fågel som påträffats död betraktas i regel inte som misstanke om fågelinfluensa, om det inte är fråga om en stor rovfågel. I allmänhet kan det anses vara fråga om massinsjuknande eller massdöd om fler än en sjuk eller död svan, fem eller flera andra sjuka eller döda sjöfåglar eller mer än tio fåglar av andra arter påträffas i samma område.

Tjänsteveterinären ska underrättas om misstänkt sjukdom

Massdöd bland fåglar ska omedelbart anmälas till kommunalveterinären eller länsveterinären, som sköter om provtagningen. Också fynd av enskilda stora rovfåglar som påträffats döda bör meddelas till kommunalveterinären. Tjänsteveterinären sköter om att de behövliga proverna skickas till Livsmedelsverkets verksamhetsställe i Helsingfors.

Andra fågelprov än sådana som misstänks vara fall av fågelinfluensa kan alla medborgare sända till Livsmedelsverket för undersökningar. Närmare anvisningar finns på Livsmedelsverkets webbplats. Man kan också göra anmälan om döda fåglar med en blankett som finns på webbplatsen. Platsen där de döda fåglarnas påträffats och platsens koordinater kan tas till vara t.ex. med hjälp av en kartapplikation för smarttelefoner.

Rör inte vid döda fåglar

Även om risken för att fågelinfluensa ska smitta till människan är mycket liten, får döda fåglar ändå inte vidröras med bara händer. Om man redan har rört vid fåglar ska händerna tvättas noggrant med vatten och tvål samt desinficeras med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel.

Enskilda fåglar som inte skickas för undersökning kan grävas ned till minst 40 centimeters djup på en plats där riskerna för djurs och människors hälsa är så små som möjligt eller plockas upp med en spade, med användning av engångshandskar eller en hel plastpåse och läggas i en påse i blandavfallet (inte i bioavfallet). En fågel som påträffats död på en avlägsen plats kan lämnas som föda åt nedbrytande organismer i naturen.

Ytterligare information:

Överinspektör Tiia Tuupanen, tfn 029 520 5107 (övervakning av djursjukdomar)
Specialforskare Niina Tammiranta, tfn 029 520 5049 (virussjukdomar hos fåglar och diagnostik)
Specialforskare Marja Isomursu, tfn 029 520 4314 (insändande av prov)

E-postadresserna har formen: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Läs mera:

Fågelinfluensa
Ofta frågat om fågelinfluensa
Insändande av prov
Aktuellt om läget för fågelinfluensa i Europa (IZSVe)

Illustration: Jaana Salokannel