Livsmedelsverket ändrade sina riktlinjer för avlivning i samband med coronavirussmitta hos pälsdjur

9. november 2021

Livsmedelsverket har ändrat sina riktlinjer för avlivning i samband med eventuella fall av coronavirus hos mink och finnsjubb. I fortsättningen bestämmer Livsmedelsverket att pälsdjur ska avlivas, om det på en farm konstateras en allvarlig virusmutation som kringgår vaccinskyddet och kan äventyra vaccinationernas effekt hos människor. Enligt den tidigare riktlinjen skulle man alltid ha bestämt att djuren på pälsdjursfarmen måste avlivas om det konstaterats coronavirus hos djuren.

Livsmedelsverkets tidigare riktlinjer för coronavirussmitta hos pälsdjur fastställdes hösten 2020. Man beslöt att se över riktlinjen, eftersom situationen har förändrats sedan i fjol: Det finns mer information om själva viruset (SARS-CoV-2) och den sjukdom som viruset orsakar (COVID-19). Även coronasituationen hos befolkningen är annorlunda än för ett år sedan, och bekämpningen av smittor hos människor bygger i hög grad på vaccinationer. Innan riktlinjerna ändrades begärde Livsmedelsverket ett utlåtande av Institutet för hälsa och välfärd (THL) och gjorde en bedömning av den praxis som tillämpas i andra länder.

Den allvarligaste hälsorisken som coronavirussmitta hos mink eller mårdhundar kan orsaka är att det på pälsdjursfarmer uppstår nya virusmutationer som kringgår vaccinationsskyddet hos människor. För att upptäcka eventuella virusmutationer tar kommunalveterinärerna en gång i veckan prover från de pälsdjursfarmer där coronavirus har konstaterats hos djur. Proverna undersöks med tanke på virusmutationer i Livsmedelsverkets virologiska laboratorium.

Pälsdjursfarmerna ska fortfarande iaktta strikta smittskyddsförfaranden för att förhindra smittor. Det är ytterst viktigt att de som arbetar på pälsdjursfarmer och deras närmaste krets har fullständigt vaccinationsskydd mot coronaviruset och den COVID-19-sjukdom viruset orsakar. Vid vaccinationer iakttas THL:s allmänna vaccinationsanvisningar.

Övervakning av coronaviruset på pälsfarmer har utförts både på basis av misstanke och som rutinkontroller sedan december i fjol. I juni effektiviserade Livsmedelsverket övervakningen av coronaviruset på pälsfarmer på grund av Europeiska kommissionens beslut. På basis av övervakningsundersökningarna har det i Finland inte konstaterats någon coronavirussmitta hos mink eller finnsjubb.

Ytterligare information:

Avdelningsdirektör Terhi Laaksonen, tfn 029 520 4530 (övervakning av djursjukdomar)
Enhetsdirektör Tuija Gadd, tfn 029 520 4183 (virologiska undersökningar)

E-post: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Läs mera:

SARS-CoV-2 hos pälsdjur 
Övervakningsundersökningar av SARS-Cov-2 på pälsfarmer