Många fall av harpest i augusti

28. augusti 2020

I augusti 2020 har det vid Livsmedelsverkets undersökningar konstaterats ett stort antal fall av tularemi, dvs. harpest, hos fältharar och skogsharar. Fall har noterats i Sydöstra Finland i trakterna kring Kouvola, Kotka och Fredrikshamn, i Uleåborgstrakten och i Mellersta Finland. Dessa områden är sedan tidigare kända förekomstområden för harpest. Ett fall av harpest hos fälthare har den här sommaren påträffats också i Satakunda.

Harpest eller tularemi är en sjukdom som orsakas av bakterien Francisella tularensis och den kan smitta till många djurslag, också till människor. Incidensen av harpest varierar betydligt från år till år. I Finland påträffas harpest som namnet säger oftast hos hardjur, skogsharar och fältharar. Sorkar anses vara viktiga reservoarer för bakterien i naturen.

Harpestbakterien kan smitta till människor via blodsugande insekter, luftvägar, slemhinnor och sår eller via dricksvatten som kontaminerats av ett djur som dött i sjukdomen. Hos människan orsakar harpest vanligen hög feber och inflammerade lymfkörtlar. En hare som dött i harpest uppvisar inga synliga yttre förändringar, utan sjukdomen säkerställs genom laboratorieanalys.

Människor kan försöka undvika harpest genom att skydda sig mot blodsugande insekter på sensommaren. Man ska aldrig röra vid döda harar med bara händerna och också annars låta bli att hantera dem i onödan. Nyligen döda och hela harar som medborgare har skickat in undersöks av Livsmedelsverket med avseende på harpest och andra sjukdomar.

Mer information:
Harpest
Provtagning

Specialforskare Marja Isomursu, tel. 040 512 1248
förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi