Varroakvalster hos bin har påträffats på Åland

15. juli 2021

I Brändö kommun i nordöstra delen av Åland har man på en biodling upptäckt Varroa destructor som är skadligt för bin. Åland har genom EU-kommissionens beslut officiellt varit fritt från varroakvalster.

Varroakvalster konstaterades vid de årliga uppföljningsundersökningar som görs för att påvisa att biodlingar är varroafria. Varroa är vanligt i nästan hela Fastlandsfinland. Dessa kvalster är inte skadliga för människor eller andra djur. Man kan äta honung på normalt sätt även om det finns varroakvalster på en biodling.

Det är förbjudet att flytta bin från smittade biodlingar till andra delar av Åland. Omfattningen av smittan utreds genom ytterligare undersökningar. Beslut om andra åtgärder kommer att fattas utifrån utredningarna.

Ålands landskapsregering har publicerat ett pressmeddelande om fallet 15.7.2021: Pressemeddelande (pdf)

Om Varroakvalster

 

Livsmedelverkets beslut om inrättande av en restriktionszon i Brändö kommun (pdf)

_Brändö_kartta_päätökseen_pieni.jpg

Karta över restriktionszon