Enterotoxemi

Enterotoxemi (pulpy kidney, overeating disease, klostridios) är en bakterieframkallad akut tarmförgiftning. Orsaken är ett toxin som produceras av bakterien Clostridium perfringens typ D. Bakterien förekommer även normalt i små mängder i tarmen, sjukdomen orsakas av att bakterien plötsligt förökar sig kraftigt i tarmen. Djur i alla åldrar kan insjukna, men sjukdomen är vanligast hos lamm.

Symtom

Oftast är det de lamm som växt allra bäst som blir sjuka och som hittas döda utan tidigare symtom. Ibland kan man se vacklande gång, kramper eller andra neurologiska symtom några timmar före döden. Hos getter är sjukdomsbilden annorlunda, hos dem orsakar Clostridium perfringens typ D vanligtvis diarré.

Diagnos och provtagning

Det finns flera orsaker till plötsliga dödsfall bland får, så sjukdomsalstraren kan säkerställas endast genom undersökning av dödsorsaken. Som prov för patologisk undersökning sänds hela djuret. Om flera djur har dött är det bra att sända två eller tre djur för undersökning.

Profylax

Små mängder klostridiebakterier förekommer normalt i djurens tarmar. Sjukdomsutbrott föregås vanligtvis av någon förändring i utfodringen, till exempel djurens släpps ut på frodig betesmark eller börjar utfodras med stora mängder kraftfoder. I tarmen uppstår då gynnsamma förhållanden för bakterien att föröka sig. För att förebygga sjukdomen är det viktigt att undvika hastiga förändringar i utfordringen. Det finns ett effektivt vaccin som förebygger klostridios.

Förekomst i Finland

Enterotoxemi är vanlig i Finland.