Orf

Orf (Contagious pustular dermatitis, contagious echtyma) är en smittsam hudsjukdom hos får och getter som orsakas av ett parapoxvirus. Sjukdomen förekommer oftast hos lamm, men också äldre djur, till exempel tackor, kan insjukna om de saknar motståndskraft. Ofta insjuknar alla djur inom några veckor, men sjukdomen är vanligtvis inte dödlig. En del av djuren kan vara symtomfria. Viruset är en zoonos, det vill säga det smittar från djur till människa. Hos människan orsakar orf-viruset lokala smärtstamma hudförändringar, vanligtvis på händerna.

Symtom

På huden runt munnen, på juvret och mellan klövarna konstateras till en början röda bulnader som snabbt utvecklas till blåsor som spricker. På några dagar täcks de av skorv, som så småningom tjocknar så att de börjar likna vårtor. Ibland uppträder förändringar också på huden vid könsorganen och i vissa fall på munnens slemhinnor och till och med i matstrupen. Förändringarna är smärtsamma, det blir svårt att äta, och tackor med förändringar på juvret är ovilliga att ge di.

Diagnos och provtagning

Eftersom det förekommer även andra smittsamma och viktiga sjukdomar hos får som orsakar symtom på samma hudområden, till exempel blåtunga (bluetongue) och mul- och klövsjuka, bör kommunalveterinären underrättas om symtomen. Som prov tas skorv från det förändrade hudområdet till exempel i ett torrt provrör. Provet sänds till Livsmedelsverkets forskningsenhet för djursjukdomsvirologi.

Smittvägar

Smittan sprids med djur. Den viktigaste smittvägen är djur med synliga hudförändringar. Viruset överlever också bra i omgivningen, i torkat skorv i flera månader eller till och med år. Det kan också finnas symtomfria smittbärare bland djuren.

Profylax

I samband med handel med djur bör man försäkra sig om att djuren inte har några uppenbara hudförändringar orsakade av orf. Det är bra att hålla nyinköpta djur 24 veckor i karantän tillsammans med ett lamm från den egna flocken. Viruset är ytterst resistent i omgivningen och sjukdomen är därför svår att utrota. Det går inte att konstatera om ett djur bär på sjukomen genom laboratorieundersökning. I Finland finns inget vaccin mot sjukdomen.

Förekomst i Finland

Orf-smitta förekommer hos får i hela världen; också i Finland konstateras smittor varje år. Orf-viruset har i Finland också konstaterats hos renar.

Sidan har senast uppdaterats 19.11.2018