Sjukdomar som är gemensamma för flera djurarter

En del smittsamma djursjukdomar kan drabba flera djurarter. Till sjukdomsalstrarna hör olika bakterier, virus, urdjur, parasiter och andra sjukdomsalstrare såsom prion. Smittsamma djursjukdomar som är gemensamma för flera djurarter kan smitta direkt från djur till djur eller indirekt via till exempel foder, vatten eller insekter.

Förekomst i Finland av vissa sjukdomar som är gemensamma för flera djurarter

Sjukdomar som är gemensamma för flera djurarter
Djursjukdom Huvudsakliga måldjur Zoonos* Senast konstaterad
Aujeszkys sjukdom (pseudorabies) Svin, idisslare, hund, katt   Aldrig
Bluetongue Idisslare   Aldrig

Brucellos

B. abortus

B. melitensis

B. suis

B. suis bv. 2

 

Idisslare

Små idisslare

Svin

Vildsvin

x

 

1960

Aldrig

Aldrig

2016 1)

Ekinokockos (dvärgbandmaskar)

E. multilocularis

E. canadensis

 

Räv, mårdhund, hund, gnagare

Idisslare, svin, häst, hund, varg

 

x

x

 

Aldrig

2018

Heartwater Idisslare   Aldrig
Harpest (tularemi) Skogshare, fälthare, gnagare, fåglar x 2018
Boskapspest Idisslare   1877
Leptospiros Nöt, svin, häst, hund x 2017 2)
New world screwworm Däggdjur x Aldrig
Old world screwworm Däggdjur x Aldrig
Paratuberkulos Idisslare   2008 3)
Mjältbrand (anthrax) Idisslare, svin, häst x 2008
Q-feber Idisslare x 2016 4)

Rabies

  • Rabies
  • Fladdermusrabies

Däggdjur

 

x

 

 

1989
2017

Rift Valley Fever Idisslare x Aldrig
Salmonellasmitta Flera olika djurarter x 2017
Mul- och klövsjuka Klövdjur   1959

Trikinos

  • Produktionsdjur
  • Andra däggdjur

 

Svin, vildsvin, häst
Rovdjur, vildsvin

x

 

 

 

2017 5)
2017

TSE-sjukdomar (transmissibel spongiform encefalopati)

BSE
Klassisk scrapie
Atypisk scrapie
CWD

 


Nötkreatur
Får, get
Får, get
Hjortdjur

x

 

 

 


2001
2005 6)
2018
Aldrig

Vesikulär stomatit Idisslare, häst, svin x Aldrig
West Nile Feber Fåglar, häst x Aldrig

*zoonos = sjukdomen kan smitta från djur till människan 
1) hos vilda vildsvin
2) klinisk sjukdom hos två hundar
3) hos ett djur i zoo 
4) antikroppar på samma gård som tidigare år
5) hos vildsvin
6) bara hos getter i Finland

Sidan har senast uppdaterats 9.1.2019