Ofta frågat om rabies

Vad är rabies hos djur (vattuskräck)? 

Rabies är en sjukdom i det centrala nervsystemet som orsakas av rabiesvirus och infekterar alla varmblodiga djur, och sprids från djur till människor. Symptomatiskt insjuknande leder alltid till döden inom några dagar efter att symptomen började uppträda.

Vilka djur sprider rabies? 

I länder med förekomst av rabies sprids infektionen huvudsakligen av frilevande rovdjur, till exempel rävar och mårddjur, samt av hundar och katter som är husdjur. Fladdermusrabies sprids huvudsakligen mellan fladdermöss.

Hur infekteras djur av rabies? 

Rabies smittar via bett av sjuka djur eller då saliv innehållande rabiesvirus når slemhinnorna i till exempel ögonen, munnen eller näsan.

Kan en hund ha rabies fast den ser frisk ut? 

Visst, eftersom rabies har en lång inkubationstid (upptill sex månader). Ett besmittat djur kan sprida infektionen redan några dagar innan symptomen uppträder.

I vilket skede utbryter rabiessymptomen hos djur? 

Djur har i flesta fall fått infektionen 1-2 månader innan symptomen bryter ut, i vissa fall upptill ett halvår tidigare.

När ska man misstänka att ett djur har rabies? 

Typiska symptom på rabies hos djur är neurologiska: bland annat karaktärsförändringar, underligt beteende, aggressivitet, förlamning och kraftigt dräglande.

Hur fastställs rabies hos djur? 

Rabies kan endast fastställas i ett laboratorium på basis av prover av hjärnan från döda djur. Livsmedelsverket undersöker alla misstänkta fall av rabies i Finland. Enbart utifrån symptomen kan man inte vara säker på att ett djur har rabies, symptomen är synnerligen varierande.

Hur bekämpas rabies? 

Spridningen av rabies förebyggs genom vaccinering av både frilevande djur och husdjur mot sjukdomen. Hösttider sprider Finland ut längs sydostgränsen betesvaccin för mårdhundar och rävar. Även Ryssland på sin sida vaccinerar små rovdjur med betesvaccin. Livsmedelsverket svarar för utspridningen av vaccinerna i Finland.

Hundar som används för jakt och myndigheters brukshundar ska ha giltig vaccination mot rabies. Den första vaccinationen ska ges minst 21 dygn innan hunden används vid jakt eller tjänsteuppdrag. Veterinären ger hundägaren eller innehavaren ett vaccinationsintyg med anteckning om vaccinationens giltighetstid.

Livsmedelsverket rekommenderar dessutom att man i Finland regelbundet vaccinerar även kelhundar och katter.

Vid import till Finland av hundar, katter och frettar krävs beroende på importlandet bland annat att djuret har vaccinerats mot rabies eller har rabiesvaccinering och undersökts för tillräcklig antikroppsnivå.

Varför är det viktigt att djur vaccineras? 

När symptomen bryter ut, leder sjukdomen hos såväl djur som människor alltid till döden. Sjukdomen har en lång inkubationstid (upptill sex månader), och djuret kan sprida smitta redan några dagar innan symptomen uppträder. Regelbundna vaccinationer är ett effektivt sätt att förbygga infektioner.

Kan en vaccinerad hund ha rabies? 

Visst, om den har besmittats redan innan vaccineringen.

Jag ämnar skaffa mig en hund från utlandet, vilka regler om rabies måste beaktas? 

Då man importerar till Finland, krävs i regel att hunden är vaccinerad mot rabies, vaccinationen ska vara i kraft, och hunden ska ha varit märkt med identifikation redan vid vaccineringen. Om en hund importeras från länder där rabies förekommer allmänt hos hundar, krävs även en bestämning av antikroppar mot rabies. Noteringen om rabiesvaccination läggs i husdjurspasset eller i ett intyg av EU-modell som ges av en veterinär.

I vilka länder förekommer rabies hos djur? 

Rabies förekommer hos djur i några länder i Östeuropa, flera länder i Asien, och Afrika. Fladdermusrabies är särskilt allmän bland blodsugande fladdermöss i Amerika. Under senaste decennier har rabiesläget i EU-området avsevärt förbättrats och sjukdomen uppträder numera endast i ett fåtal medlemsländer. Med undantag för importerade djur påträffades rabies i Finland hos djur senast år 1989.

Sidan har senast uppdaterats 6.9.2022