Valpsjuka

Valpsjuka är en av ett morbillivirus (paramyxovirus) orsakad smittsam sjukdom hos hundar och andra rovdjur, såsom illrar, minkar, rävar och mårdhundar. Sjukdomen smittar inte människan. 

Symtom

Olika djurarters mottaglighet för valpsjuka varierar. Symptomen varierar från lindriga till allvarliga. Många hundar kan vara symptomfria, medan dödligheten bland illrar åter kan vara hela 100 %. Inkubationstiden är oftast 1–2 veckor.

Vid lindrig sjukdom är symptomen rinnande näsborrar och ögon, febrighet, nedsatt aptit och nedstämdhet. Vid allvarlig allmäninfektion har djuret feber och försämrad allmänkondition. Lunginflammation och diarré kan också höra till sjukdomsbilden. I ett senare skede kan konstateras neurologiska symptom och hyperketaros i nosspegeln och trampdynorna.

Diagnos

Smittan kan konstateras i prover från slemhinnor eller organ. Viruset påvisas med molekylbiologiska metoder (pcr-test). I blodprov kan antikroppar mot viruset påvisas.

Valpsjuka kan också påvisas vid obduktion.

Smittvägar

Valpsjukan sprider sig från ett djur till ett annat i allmänhet vid direkt kontakt och via saliven och urinen. Viruset kan också sprida sig indirekt med människor och redskap, med fodret eller med bristfälligt desinficerade transportfordon. I låga temperaturer överlever viruset i omgivningen rentav i veckor.

Valparna till vaccinerade tikar är mest mottagliga i 3–6 månaders ålder, då antikropparna de fått av modern försvunnit. I en ovaccinerad population är alla djur mottagliga för smitta. Ett smittat djur utsöndrar virus vanligen i 1–2 veckor, men utsöndringstiden kan också vara betydligt längre.

Profylax

Bekämpningen av sjukdomen bygger på regelbunden och täckande vaccination, med vilken man säkerställer en tillräcklig flockimmunitet.

Förekomst i Finland och på andra ställen

I Finland och i alla sådana länder, där hundarna vaccineras mot valpsjuka är sjukdomen numera sällsynt hos hundar. Sjukdomsfallen hänför sig numera antingen till införda ovaccinerade djur eller en allvarlig störning i försvarsmekanismen.

Hos pälsdjur konstaterades senast i Finland en mer omfattande valpsjukepidemi på pälsfarmer åren 1985–1987, då smittan kom med införda djur. I Danmark har valpsjuka konstaterats hos minkar så gott som årligen, senast i slutet av året 2012. I Finland har valpsjuka konstaterats på en minkfarm vid årsskiftet 2012–2013.

Sidan har senast uppdaterats 16.11.2018