Falska kokoppor

Falska kokoppor (pseudocowpox) är en hudinfektion som oftast observeras på spenarna hos nötkreatur, och som orsakas av parapoxvirus. Sjukdomen är en zoonos, vilket innebär att den kan spridas till människan om ett sjukt djur undersöks utan skyddshandskar. Då viruset smittar en människa orsakar viruset en hudskada på händerna som kallas "mjölkarknutor".

Symptom

Inkubationstiden är ungefär 6 dagar. Små, röda blemmor bildas på kornas eller kvigornas spenar och kan vara mycket smärtsamma. Dessa utvecklas till blåsor som spricker och huden flagnar av. Läkningen börjar mitt på blåsan och framskrider ut mot kanten. Därför bildas typiska hästsko- eller ringformade ärr på spenarna. Sjukdomen är i allmänhet lindrig och spenarna läks på cirka 4 veckor.

Människan kan smittas av viruset från djur som uppvisar symptom, i allmänhet via rispor på händerna. På det smittade området bildas en upphöjd, röd och smärtsam hudskada som bildar ärr och läks långsamt.

Diagnostisering

Hos nötkreatur förekommer också andra smittsamma sjukdomar som ger liknande symptom. Av dessa är blåtunga (bluetongue) och mul- och klövsjuka djursjukdomar som ska bekämpas, och om man misstänker en av dessa sjukdomar ska en veterinär alltid kontaktas.

Falskt kokoppsvirus kan diagnostiseras vid Livsmedelsverket i vätska från blåsor eller sårskorpor med molekylärbiologiska metoder (PCR och sekvensering).

Spridning

Den viktigaste spridaren av sjukdomen är djur som har synliga förändringar på hud eller slemhinnor. Viruset kan också spridas via mjölkmaskin eller händer från ett djur till ett annat. Parapoxvirus är härdiga virus. Viruset överlever också bra i miljön, i månader eller till och med i åratal i torkad sårskorpa.

Förebyggande åtgärder

Vid djurhandel ska man säkerställa sig om att djuren inte har synliga hudförändringar. Viruset är mycket hållbart i miljön och sjukdomen är därför svår att utrota. Bärare av sjukdomen kan inte påvisas med hjälp av laboratorieundersökningar. Inget vaccin används mot sjukdomen. Sjukdomen leder inte till myndighetsåtgärder på gården, men det är bra att undvika kontakter mellan smittade och friska djur.

Förekomst i Finland och i andra länder

Falska kokoppor förekommer hos nötkreatur över hela världen. Av de sjukdomar som orsakas av parapoxvirus har i Finland påvisats falska kokoppor och papulös stomatit. Falska kokoppor har också påvisats hos renar.