Frasbrand

Frasbrand är sjukdom hos nötkreatur som orsakas av den sporbildande bakterien Clostridium chauvolei och som leder till plötslig död. De nötkreatur som insjuknar är i allmänhet unga växande nötkreatur som utfodrats kraftigt. De är vanligtvis från 6 månader till 2 år gamla. Även får och hästar kan insjukna.

Symtom

Djuren hittas döda, eller om man hinner upptäcka symtomen är de vanligtvis feber, hälta och lokal frasande ansvällning i musklerna i extremiteternas övre del (därav sjukdomens namn). Vid ett sjukdomsutbrott insjuknar och dör i allmänhet flera djur inom några dagar.

Diagnos och provtagning

Vid utredning av dödsorsaken när ett nötkreatur dött plötsligt bör man beakta möjligheten till mjältbrand. Dödsfallet anmäls till tjänsteveterinären som kan ta blodprov för undersökning med tanke på mjältbrand. Provet undersöks i Livsmedelsverkets laboratorium. Om mjältbrand inte konstateras kan hela det döda djuret sändas till Livsmedelsverkets laboratorium för obduktion. I vissa fall kan veterinären ta prov för fortsatta undersökningar vid obduktion som gjorts på gården. I stället för i extremiteternas muskler kan förändringar även finnas i diafragman, tungan eller hjärtmuskeln. Frasbrandsbakterier kan påvisas med odling och PCR-analys av det typiskt förändrade svartnade och frasande muskelområdet.

Smittvägar

Frasbrandsbakteriens sporer finns i jorden, och de kan komma in i matsmältningskanalen med foder och vidare med blodomloppet till muskelvävnaderna. En eventuell lokal muskelskada och blodutgjutning, till exempel vid bråk mellan djuren eller transport, gör djuret mottagligt för sjukdomen genom att miljön i muskeln blir syrefattig. I jorden kan de sporbildande bakterierna överleva i åratal och följa med i foder till exempel till följd av översvämningar.

Profylax

I områden där man vet att sjukdomen förekommer kan djuren vaccineras.

Förekomst i Finland och på andra ställen

Frasbrand är sällsynt i Finland.