Furunkulos ASS

Furunkulos orsakas av Aeromonas salmonicida underart salmonicida. Furunkulos är en sjukdom hos laxfiskar, och öringar är mest mottagliga för sjukdomen. Sjukdomen förekommer i såväl sötvatten som havsvatten då vattnet är varmt.

Symptom

Vid akut furunkulos förekommer blödningar vid fenbasen och i de inre organen. Då sjukdomen blir kronisk kan man ofta upptäcka böldliknande furunkler med mycket mörkt, nästan svart innehåll av lös konsistens.

Diagnos och provtagning

Diagnosen är baserad på isolering av bakterien i fiskens vävnader.

Smittvägar

Bakterien som orsakar furunkulos är en obligat patogen som överlever korta perioder även utanför fisken i vattenmiljö. Sjukdomen kan överföras med vatten, redskap, odesinficerad rom och i synnerhet med symptomfria fiskar som bär på sjukdomen.

Bekämpning och profylax

För att förhindra spridningen av furunkulos föreskrivs i jord- och skogsbruksministeriets förordning 1009/2013 om kraven som gäller dem som planterar ut fisk som ska försäkra sig om att utplanteringen inte ökar risken för spridning av furunkulos till fiskodlingsanläggningar i vattendraget. Furunkulos är en djursjukdom som ska anmälas till Livsmedelsverkets kontrollavdelning varje månad.

Furunkulosinfektioner kan behandlas med antibiotika, men det har observerats att bakteriestammarna har blivit mindre känsliga för de antibiotikapreparat som kommer i första hand.

Omsorgsfull desinficering av rom förhindrar att smittan överförs från en anläggning till en annan. Sjukdomen kan förebyggas effektivt med injektionsvaccin, som har använts allmänt i Finland sedan slutet av 1990-talet. Vaccineringarna har klart minskat antalet sjukdomsutbrott inom matfiskproduktionen. Eftersom det inte finns effektiva badvacciner mot furunkulos påvisas sjukdomen tidvis hos små yngel och ibland hos moderfiskar som vaccinerats för första gången för flera år sedan.

Förekomst i Finland och i andra länder

Furunkulos förekommer allmänt nästan överallt i världen där laxfiskar odlas. I Norden är endast Island fortfarande fritt från sjukdomen. I Finland finns också några vattenområden där smittan inte har påvisats. Sjukdomen smittar inte till människan och inte heller till varmblodiga husdjur.

Sidan har senast uppdaterats 26.11.2018