Gastroenterit hos regnbågslax (rainbow trout gastroenterit, RTGE)

Gastroenterit hos regnbåge eller RTGE-sjukan har beskrivits i Mellan-Europa sedan 1990-talet, och den har även påvisats hos oss med ökad frekvens. Symptom som ses i samband med RTGE är en ställvis irriterad, oftast ögonmässigt blodig tarmkanal vars innehåll består av ljust slem. Sjukdomen ses typiskt under sensommaren hos regnbågar som utfodras intensivt, och kopplas med ökad dödlighet som kan vara i flera veckor.

Gastroenterit hos regnbåge orsakas av en chlostridie-liknande, segmenterad sporbildande stavbakterie (segmented filamentous bacterium, SFB), som fortgående inte är namngiven eftersom den inte har gått att odla fram under laboratorieförhållanden. Diagnosen grundar sig på de typiska tarmförändringarna samt påvisande av de specifika bakterierna i tarminnehållet vid direktmikroskopi. I osäkra fall kan även PCR-undersökning utföras.

Behandling med antibiotika har inte bevisligen haft någon effekt på sjukdomen. Sjukdomen behandlas genom att fasta fisken under åtminstone en veckas tid.

Sjukdomens ursprung eller spridning är tillsvidare okänd, men den har kunnat ses sprida sig åtminstone genom flytt av fisk.

Bild: De för RTGE typiska segmenterade SFB-bakterierna i tarminnehåll, 400x

De för RTGE typiska segmenterade SFB-bakterierna i tarminnehåll

Sidan har senast uppdaterats 21.10.2020