Vattenmögel

Vattenmögel hos odlad och vild fisk

Med vattenmögel menas i odlad och vild fisk förekommande svampangrepp, som orsakas av algsvampar. Algsvampar liknar svampar, de växer som hyfer i organiskt material och sprider sig via sporer. Algsvampar är vanliga i allt sötvatten. De algsvampar som förekommer i fisk är vanligen av släktet Saprolegnia. Infektionen är möjligt när huden av fisk är skadad eller fisken är stressad på något sätt, till exempel under smoltificering eller könsmognad. Även om vattenmögel anses som en sekundär infektion är det oftast svårt att hitta den primära orsaken för angreppet.

De senaste åren har vattenmögel varit ett växande problem. Hos vildfisk har speciellt vattenmögelsituationen i Torneälven väckt oro.

Sidan har senast uppdaterats 23.8.2019