Vibrios

Vibrios är en allmänt förekommande bakteriesjukdom i fiskodlingsanläggningarna i havsområdet. Sjukdomen orsakas av bakterien Vibrio anguillarum (tidigare Listonella anguillarum).

Symptom

Utmärkande för sjukdomen är snabbt stigande dödlighet. Då sjukdomen framskrider kan man observera fiskar med hudsår och/eller blödningar i huden, muskulaturen och de inre organen. Då sjukdomen blir kronisk iakttas ofta muskelskador och anemi hos fiskarna.

Diagnos och provtagning

Diagnosen baserar sig på isolering av bakterien i fiskens vävnader.

Smittvägar

Vibrio anguillarum är en allmänt förekommande bakterie som hör till den normala bakteriefloran i havsvatten.

Profylax

Vibrios kan förebyggas effektivt genom att fiskarna vaccineras innan de sätts ut i havet. Merparten av de fiskar som föds upp till matfisk i Finland vaccineras mot vibrios.

Förekomst i Finland och i andra länder

Vibrios förekommer allmänt i havsområdet och orsakar endast problem hos ovaccinerade fiskstim. Bakterien smittar inte människan.

Sidan har senast uppdaterats 15.10.2018