Då du reser från ett EU-land till Finland

Inom EU förekommer afrikansk svinpest till exempel i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungern, Rumänien, Bulgarien, Slovakien, Italien (Sardinien), Belgien och Grekland. Mer information om sjukdomen och dess utbredning.

Livsmedelspresenter och vägkost som innehåller kött

I de EU-länder där det förekommer afrikansk svinpest finns det begränsningsområden från vilka man inte får hämta in svin- eller vildsvinkött eller produkter med dessa fritt till Finland. För privatpersoner det är tillåten att importera endast sådana svin- eller vildsvinköttprodukter som har ovalt EU-identifieringsmärke på förpackningen. Den privata införseln är tillåten bara för egen konsumtion. Det kan ändå vara tillåtet att sälja köttprodukterna i fråga utan ett identifieringsmärke inom landet såsom med ett annorlunda, nationellt identifieringsmärke. Sådana produkter får man inte ta med till ett annat EU-land.

imageg3l3.png

Livsmedelsverket rekommenderar att resande undviker all privat införsel av presenter och vägkost som innehåller kött från svin eller vildsvin från länder med afrikansk svinpest till Finland. Sjukdomssituationen och begränsningar kan förändras snabbt.

Får man ta emot livsmedel per post från ett annat EU-land?

För leverans av livsmedel per post inom EU:s område gäller samma regler som för annan livsmedelshandel och -transport.  De ovan beskrivna begränsningarna och rekommendationerna som gäller livsmedel som en resande tar med sig gäller också livsmedel som sänts per post och/eller som beställts via internet och som är avsedda för mottagarens privata bruk.

Om du kommit i kontakt med svin eller vildsvin eller besökt en lantgård

Om du besökt lantgårdar eller husdjursparker eller kommit i kontakt med vildsvin ska du efter återkomsten hem inte besöka inhemska djurgårdar eller delta i jakt eller utfodring av vildsvin i hemlandet innan det gått 48 timmar efter återkomsten. ASF-viruset sprider sig lätt med människor och varor och kläderna, skodonen och utrustningen som du använt under en utlandsresa såsom under ett besök på en lantgård borde tvättas och rengöras efter resan. Utöver rengöringen är det bra att hålla utrustningen några timmar i en bastu eller ett värmeskåp som har en temperatur på minst 60 °C så att eventuella virus förintas (beakta brandskyddet!). Det är också skäl att beakta andra lätt spridda sjukdomar på motsvarande sätt.

Om du har produktionsdjur eller jobbar på en djurgård, rekommenderar Evira att du följer Djurens hälsa ETT:s anvisningar om utlandsresor.

Mer om detta:

Instruktioner till gårdar för förebyggande av afrikansk svinpest (ETT)

Om du idkar jakt i ett annat EU-land

Evira rekommenderar att vildsvinsjaktresor inte görs till områden där afrikansk svinpest förekommer. Sjukdomen förekommer till exempel i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Ungern, Rumänien, Bulgarien, Belgien och Italien (Sardinien). Läs mer.

Import av jaktbyten från ett annat EU-land till Finland

Importen av kött av vilt som man själv fällt från ett annat EU-land till Finland är förknippad med begränsningar. I de EU-länder, där afrikansk svinpest förekommer, finns sådana restriktionsområden, från vilka man i regel inte får importera kött från svin eller vildsvin eller produkter som innehåller kött till Finland. Förbudet gäller såväl kött och köttprodukter som man själv fällt som kött och köttprodukter som man köpt i en butik. Det rekommenderas att resande undviker all privat införsel av presenter och vägkost som innehåller kött från svin eller vildsvin från ovan nämnda länder till Finland.

Införsel av jakttroféer från ett annat EU-land till Finland

Jakttroféer som härstammar från klöv- och hovdjur och fåglar och som stoppats upp så att de håller sig i rumstemperatur och jakttroféer som härstammar från andra arter än klöv- och hovdjur och fåglar får man ta med sig till Finland. Fällar och skinn från klöv- och hovdjur som genomgått fullständig garvning får en jägare eller annan resande också ta med sig.

Rengöring av jaktutrustningen

Iaktta särskild försiktighet och omsorgsfullhet då du återvänder till Finland från jaktresor till sådana länder, där afrikansk svinpest förekommer. Smutsig utrustning kan föra in afrikansk svinpest eller någon annan lätt spridd djursjukdom till Finland. Risken att djursjukdomar sprider sig gäller också jakt på andra djur än vildsvin. Evira rekommenderar att alla personer som idkat jakt utomlands omsorgsfullt rengör sina jaktkläder, jaktredskap och jakthundar före återkomsten till Finland.

Sidan har senast uppdaterats 6.2.2020