PED (porcine epidemic diarrhoea)

PED hör till de djursjukdomar i den veterinärmedicinska lagstiftningen som omedelbart bör anmälas. PED orsakas av alfacoronavirus. Hos svin förekommer även andra coronavirus som orsakar sjukdomar såsom TGEV (transmissible gastroenteritisvirus), PRCV ((porcine respiratory coronavirus) och HEV (hemagglutinating encephalomyelitis -virus).

Symptom

Vid sjukdomsutbrott kan svin i alla åldrar insjukna i vattnig diarré. I synnerhet hos smågrisar är morbiditeten hög. Hos grisar som är under en vecka gamla leder diarré till uttorkning av kroppen och till hög dödlighet, men hos smågrisar är dödligheten i allmänhet litet lägre än i samband med TGE. Hos suggor kan symptomen vara lindrigare. Vid ny smitta kan också nästan alla svin i köttsvinfasen insjukna i diarré såsom också smågrisar.

PED sprider sig på gården långsammare än TGE speciellt om gården är stor och om det finns på gården skilda avdelningar eller byggnader. Efter sjukdomsutbrottet stabiliseras läget när grisarna av de suggor som har haft smittan får skydd mot smittan via antikroppar i mjölk. Även på dessa grisproduktionsgårdar är det möjligt att PED tidvis orsakar diarrésymptom hos avvanda grisar som inte längre har maternala antikroppar som skydd.

Förekomst

PED hör till djursjukdomar som inte någonsin har påträffats i Finland. I Europa konstaterades PED-smittor första gången vid 1970-talet, efter vilket viruset har påvisats i många europeiska länder. Häftiga sjukdomsutbrott har inte rapporterats i Europa under de senaste åren.

Under de senaste tiderna har i flera delstater i USA konstaterats sjukdomsutbrott orsakade av PED. Från och med 2013 har i USA konstaterats också PED-fall orsakade av deltakoroavirus (PDCOv).  Swine novel enteric corona virus disease, United States of America

Diagnos

I virologiska undersökningar kan viruset som orsakar PED-sjukdomen påvisas i tarminnehållet eller i avföring. I Finland finns ingen tillgänglig metod att mäta antikroppar mot PED.

Spridning

Smittan sprids via avföring som innehåller viruset och svinet får smittan genom munnen. Smittan kan sprida sig till gården antingen direkt via smittbärande svin eller indirekt via smutsiga transportfordon, stövlar, kläder eller dylika medel. Smittade svin utsöndrar viruset i avföringen under 7–9 dygn.  Långvariga bärare av viruset har inte konstaterats.

För att förhindra att smittan sprider sig till Finland bör man iaktta de allmänna anvisningarna om skydd mot sjukdomar.

Sidan har senast uppdaterats 19.11.2018