Svindysenteri

Den tjocktarmsinflammation som kallas svindysenteri orsakas av bakterien Brachyspira hyodysenteriae. Symtom på tarminflammation i samband med svindysenteri konstateras vanligtvis hos avvanda grisar och köttsvin.

Symtom

Symtomen på dysenteri är diarré och försämrad tillväxt. Utan medicinering kan smittan hos vissa svin leda till döden. I avföringen från sjuka svin konstateras vanligtvis slem och dessutom kan avföringen vara blodig.

Diagnos och provtagning

Diagnosen svindysenteri kan ställas när bakterien Brachyspira hyodysenteriae påvisas i prov av svinen på gården. Prov för undersökning med tanke på svindysenterialstraren kan tas i samband med patologisk-anatomisk undersökning. En annan möjlighet är att sända avföringsprov av djur som uppvisat typiska symtom på gården till Livsmedelsverket för bakteriologisk undersökning. Avföringsproven ska helst sändas i rör med transportsubstrat.

Smittvägar

Svindysenteri sprider sig som en avföringsöverförd smitta. Smittade svin utsöndrar bakterier i avföringen. Bakterien överlever en tid även i boxmiljö och i slam, så förutom svin kan även smutsig boxmiljö fungera som smittkälla.

Profylax och övervakning

Svindysenteri hör inte till de djursjukdomar som ska bekämpas enligt lag, men det är ändå en djursjukdom som ska anmälas månatligen. För närvarande övervakas friheten från svindysenteri med hjälp av klinisk kontroll på uppdrag av näringen i svinhus på specialnivån och den nationella nivån i hälsoklassificeringsregistret Sikava. Om smitta konstateras i ett svinhus försöker man ta reda på smittkällan och eventuella kontaktgårdar dit smittan kan ha spridit sig. Tidigare övervakades friheten från svindysenteri enligt hälsokontrollprogrammet för avelssvingårdar som sänder försöksgrupper till försöksstationer (D85).

En svingård kan bli fri från konstaterad svindysenterismitta med hjälp av saneringsåtgärder. Hittas smitta leder det i regel till att saneringsåtgärder vidtas på gården.

Förekomst i Finland

Svindysenteri förekommer fortfarande i Finland även om sjukdomen blivit sällsynt. Antalet fall varierar från år till år. Vissa år har endast enstaka fall konstaterats, och vissa år konstateras små sjukdomsutbrott, varvid smitta till följd av smittspårningen hittas på flera gårdar.

Sidan har senast uppdaterats 10.4.2019