EBHS - European brownhare syndrome

EBHS är en virussjukdom som förekommer hos fältharar och skogsharar. EBHS-viruset hör till calicivirusen. Sjukdomen beskrevs första gången i början av 1980-talet hos fältharar, vilket också benämningen fältharesjukan antyder. Därefter har den konstaterats i de flesta europeiska länder.

I många länder betraktas sjukdomen som endemisk, den förekommer fortlöpande hos harpopulationen och har sannolikt förekommit redan före 1980-talet. Den har inte konstaterats ha någon betydande inverkan på harstammens storlek, även om dödligheten kan vara rätt stor lokalt.

Symtom och obduktionsfynd

Virussmittan orsakar typiskt en akut gangränös leverinflammation. Vid experimentell infektion gör smittan först så att temperaturen stiger, varefter djuret snabbt dör, inom 3–4 dagar. En sjuk hare är orörlig, omtöcknad, orädd, och ibland kan också neurologiska symtom förekomma, varvid djuret rör sig i ring eller rör sig i en underlig ställning. Viruset kan också orsaka plötslig död utan klara symtom.

Vid obduktion kan man inte med blotta ögat se några sådana förändringar hos det döda djuret som gör att man med säkerhet kan identifiera sjukdomen. Levern är i allmänhet rödskiftande brun eller ljus och ofta framträder mönstringen tydligare än vanligt. Mjälten är något större än normalt. Dessutom kan det förekomma blodutgjutningar i organen.

Diagnos

Vid patologisk undersökning kan diagnosen ställas på grund av typiska mikroskopiska förändringar i levern. Diagnosen kan säkerställas elektronmikroskopiskt, immunohistologiskt, serologiskt eller med PCR-analys.

Smittvägar

EBSH-viruset smittar lätt. Smittan fås vid direkt eller indirekt kontakt via munnen eller luftvägarna. Det är åtminstone inte känt att blodsugande insekter skulle sprida smittan. De djur som insjuknar är vuxna individer, djur som är yngre än 2 månader tycks inte bli sjuka.

I Finland är sjukdomen vanligast på våren och sommaren, men sjukdomsfall kan förekomma året runt. Längre söderut i Europa förekommer sjukdomsfall oftast på hösten och vintern. Andra husdjur och människor smittas inte.

Sjukdomen RHD/VHD (rabbit hemorrhagic disease), som orsakat stor dödlighet bland kaniner på olika håll i världen, är en annan sjukdom, även om den är besläktad med EBHS. Den har inte konstaterats smitta harar i naturförhållanden. Kaniner å sin sida insjuknar inte i EBHS.

Förekomst i Finland och på andra ställen

I Finland har EBHS konstaterats i norra Savolax sedan 1990, till en början i huvudsak i Lapinlahti och omgivande kommuner. Därefter har sjukdomen förekommit i norra Savolax och norra Finland. I dessa områden hör sjukdomen till de vanligaste orsakerna till sjukdomsfynd hos vuxna harar som sänds in för utredning av dödsorsaken. På 2000-talet har sjukdomen konstaterats i nya områden, till exempel mellersta Finland, Satakunda och sydöstra Finland.

Fast sjukdomen i övriga Europa är uttryckligen känd som fältharesjukan, har största delen av fallen i Finland konstaterats hos skogsharar. EBSH har också konstaterats hos harar i norra Finland, där fältharar är sällsynta.

Med tanke på kartläggningen av EBHS-sjukans utbredning är det önskvärt att döda fältharar och skogsharar som påträffas sänds till Livsmedelsverket för undersökning.

Sidan har senast uppdaterats 19.11.2018