Toxoplasmos

Toxoplasmos är en smittsam sjukdom som orsakas av parasiten Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii är ett encelligt, mikroskopiskt litet urdjur, vars huvudvärdar är kattdjur, i Finland tamkatter och lodjur. Via avföring från kattdjur som bär på sjukdomen kan smittan överföras till människor, andra däggdjur samt fåglar.

Hos värdar eller mellanvärdar med nedsatt motståndskraft kan parasiten orsaka lymfkörtel-, hjärn-, hjärtmuskel-, lung- och muskelinflammation när den förökar sig i vävnaderna samt inflammation i ögats näthinna. Om mamman smittas första gången när hon är gravid kan parasiten orsaka missfall eller utvecklingsstörningar hos fostret. Av husdjuren är får mycket mottagliga för placentainflammation till följd av toxoplasmos, vilken leder till kastning.

Bland de vilda djuren tycks harar (både fältharar och skogsharar) vara mycket mottagliga för att insjukna i toxoplasmos. Hos harar uppträder sjukdomen vanligtvis i form av en kraftig akut allmän infektion som leder till döden.

Symtom

Hos många vilda djurarter är smittan symtomfri. Sjuka djur uppvisar i första hand ospecifika symtom på en allvarlig allmän infektion, till exempel kraftlöshet och i slutskedet medvetslöshet och kramper.

Diagnos

Hos vilda djur ställs diagnosen i praktiken i samband med obduktion, toxoplasmos ger inte upphov till några yttre tecken. Genast i samband med obduktionen kan vissa förändringar som tyder på toxoplamos konstateras, till exempel kraftigt förstorad mjälte hos harar. Diagnosen säkerställs med histologisk undersökning av vävnadsprov samt specialmetoder som immunohistokemi och PCR-analys.

Smittvägar

Parasiten förökar sig könligt endast i tarmen hos kattdjur och sprider sig i miljön med deras avföring i form av oocystor. Övriga varmblodiga djur (mellanvärdar) och även andra katter smittas när de sväljer smittbärande oocystor med föda eller vatten. Hos mellanvärden tränger sig parasiter som frigörs från oocystan in i vävnaderna och bildar där små parasitblåsor eller cystor. Vanligtvis finns cystorna i muskler eller nervvävnad (hjärnan, ögonen), men de kan också finnas i andra organ, till exempel lungorna, levern och njurarna.

Parasiter som kapslat in sig i vävnaderna kan överleva och smitta länge, men de dör vid + 65 °C eller nedfrysning. Katter och andra köttätare kan smittas inte bara genom oocystor utan också när de äter rått kött som innehåller parasitcystor.

Förekomst i Finland och på andra ställen

Parasiten T. gondii förekommer överallt i världen. Med hjälp av blodprov har det gjorts många kartläggningar av parasitens förekomst hos vilda djur. Antikroppar har hittats hos de flesta vilda kattdjur, hunddjur, mårddjur, gnagare, sälar, vildsvin, björnar och hjortdjur. I Finland har antikroppar konstaterats hos bland annat lodjur och hjortdjur.

Sidan har senast uppdaterats 15.10.2018