Hästar

Hästkadaver kan i hela landet förstöras genom att van gräver ner dem

Hästkadaver kan förstöras genom nedgrävning i hela Finland. Nedgrävningen ska ske enligt givna anvisningar. Nedgrävningen får inte orsaka risker för människors eller djurs hälsa, och kadavret får heller inte grävas ner inom ett grundvattenområde.

Djurets ägare bör kontakta kommunalveterinären och kommunens miljösekreterare för att få mera information om nedgrävning och bland annat grundvattenområden som finns inom kommunen.

På gården hör en död eller avlivad häst till klass 2 i biproduktförordningen. Det är också möjligt att förstöra hästkadaver genom att bränna det i en godkänd förbrännings- eller parallellförbränningsanläggning. Hästkadaver kan transporteras till hanteringsanläggningar som hör till klass 1 eller 2 för hantering.

Sidan har senast uppdaterats 5.11.2018