Idisslare

Bortskaffande av kadaver av nötkreatur, får, getter och bison

Uppsamlingsområde

När det gäller bortskaffandet av kadaver av nötkreatur, får, getter och bison är Finland indelat i två delar: ett uppsamlingsområde och ett avlägset område.

Uppsamlingsområdet innefattar de djurtäta områdena i Finland så att däri ingår hela Södra Finlands län, Västra Finlands län och Östra Finlands län samt Uleåborgs län frånsett följande kommuner: Kuusamo, Taivalkoski, Hyrynsalmi, Kuhmo, Suomussalmi, Ristijärvi, Puolanka, Pudasjärvi, Kiminge och Ijo. Lapplands län hör inte till uppsamlingsområdet.

På uppsamlingsområdet ska producenterna skaffa bort de ovan nämnda djuren i alla åldrar genom att föra dem till Honkajoki till en bearbetningsanläggning för kategori 1 – material enligt biproduktförordningen. Producenten kan beställa en uppsamlingsbil vardagar kl. 8.00–16.00 på telefonnumret 010 834 6460 (Honkajoki Oy) eller på webbsidan. Numret betjänar på både finska och svenska. Uppsamlingsbilen besöker gården inom tre vardagar från beställningstidpunkten utom under tiden 1.6.–31.8. inom två vardagar. Lördagarna räknas också som vardagar.

Priserna på kadaveruppsamling

Statsrådets förordning om beviljande av statsbidrag till djurägare för kostnaderna för uppsamling och destruktion av kadaver av nötkreatur, får och getter, svin och fjäderfä ändrar de tillåtna maximala beloppen av statligt stöd för kostnaderna för kadaveruppsamling. Enligt förordningen kan beloppet av statsbidrag utgöra högst hälften av kostnaderna för destruktion av kadaver av nötkreatur. För får och getter kan beloppet av statsbidrag utgöra högst 75 procent.

Nötkreatur

Från och med 1.7.2012 ändrades priserna på uppsamlingen av nötkadaver så att uppsamling av under 6 månader gamla kalvar kostar till producenten 69,23 € (+moms). Om flera under 6 månader gamla kalvar förs till uppsamling på samma gång producentens andel är 50,43 € (+moms). Uppsamling av över 6 månader gamla nötkreatur kostar till producenten 110,34 € (+moms). En liten kalv utan öronmärken samlas in gratis tillsammans med ett över 3 månader gammalt nötkreatur.

Får och getter

Från och med 1.7.2012 är totalpriset för kadaveruppsamling av ett får och en get som är äldre än 6 månader 119,07 € (+moms), varav producentens andel är 37,07 € (+moms) och statens andel 82,00 € (+moms). Om det från samma gård och vid samma uppsamlingstillfälle hämtas minst två kadaver av över 6 månader gamla djur, prissätts det första kadavret enligt 119,07 €. Det andra och följande kadaver prissätts som ytterligare djur enligt 64,16 € (+moms), varav producentens andel är 20,16 € (+moms) och statens 44,00 € (+moms). Under 6 månader gamla får och getter samlas dock in gratis tillsammans med ett får eller en get som är över 6 månader.

Om alla får eller getter som hämtas från samma gård och vid samma uppsamlingstillfälle är yngre än 6 månader, prissätts ett kadaver enligt 119,07 € och resten samlas in gratis.

På uppsamlingsområdet är det förbjudet att gräva ner kadaver av de ovan nämnda djuren. Dödfödda djur får ändå grävas ner. På samma sätt får biprodukter från slakten av djur som slaktats på ursprungsgården för att användas som livsmedel endast av producenten och dennes familj grävas ner i hela landet.

Avlägset område

Djur som dött på en gård utanför uppsamlingsområdet får grävas ner. Nedgrävningen ska utföras enligt givna anvisningar.

Om det är oklart varför djuret har dött ska man ta kontakt med kommunveterinären så att det kan säkerställas att dödsorsaken inte är en djursjukdom som ska bekämpas. Då ser kommunveterinären till att behövliga prover tas och skickas till Livsmedelsverket för undersökning.

Anmälningar till kommunveterinären

Aktören behöver inte meddela kommunalveterinären om nedgrävning av kadaver eller  biprodukter från hemslakt. Anmälningsskyldigheten avskaffades 1.1.2012.

Nötdjursregistret

Då uppgifter om ett dött nötkreatur anmäls till nötdjursregistret måste man komma ihåg att också meddela på vilket sätt kadavret har destruerats så att uppgifterna i registret är uppdaterade och kompletta. Koder för destruktionsmetoden på ett uppsamlingsområde är kod 3: leverans till bearbetningsanläggning och kod 4: destruktion via kadaveruppsamling. För tillåten nedgrävning på avlägset område används koden 0.