Registrerade aktörer inom primarproduktion av foder

Förteckningen över aktörer inom primärproduktion av foder enligt foderhygienförordningen (EG) nr 183/2005
Aktörer inom primärproduktion av foder i bokstavsordning enligt firmnamn eller odlarens namn (pdf-filer)

Förklaringarna till verksamhetskoder i förteckningarna:
T = produktion
V = framställning
K = användning
S = blandning

Förteckningarna uppdaterades 14.9.2021

Firmnamn / odlarens namn

 Firmnamn / odlarens namn

A - Bengs

MTY Honkaniemi - Mäkimatti

Bengsen - Haapala

Mäkimattila - Nuutinmäki

Haapalaakso - Heinonen H

Nuuttila - Pasonen

Heinonen I - Huuskon

Passell - Pomren

Huuskonen - Johansson

Pomrens - Rautiainen

Johansson - Kangasperko

Rautiala - Saarholma

Kangaspusu - Kinkkula

Saari - Sillanmäki

Kinnala - Kortesniemi 

Sillanpää - Söderqvist

Kortesoja - Känsäkoski

Söderström - Tuloisela

Känsälä - Lehtokunnas

Tulokas - Wassholm

Lehtola - Lähteenmäki

Wasström - Välimaa

Lähteenniemi - MTY Honkala

Välimäen - Öysti

REGISTERBESKRIVNING (pdf)

 

 

 

 

 

Sidan har senast uppdaterats 15.9.2021