Livsmedelsverket påminner: För nötkreatur som föds år 2021 bör det andra öronmärket vara elektroniskt

27. november 2020

Elektroniskt öronmärke blir obligatoriskt för nötkreatur fr.o.m. 2021 (jord- och skogsbruksministeriets ändringsförordning 413/2020). Ändringen gäller fr.o.m. 1.1.2021 födda nötkreatur.

I praktiken betyder ändringen att kalvarna har i ena örat huvudmärke som är ett traditionellt öronmärke och i andra örat hjälpmärke som är ett elektroniskt öronmärke (s.k. eMärke).

För nötkreatur som föds före 1.1.2021 behövs inte öronmärket bytas från traditionellt till eMärke utan de kan i fortsättningen också vara märkta med traditionella märken. För nötkreatur som föds före 1.1.2021 är det valbart att beställa emellan ett traditionellt eller ett elektroniskt ersättande märke.

Fullföljandet av den förändrade lagstiftningen kommer att övervakas. Ifall det vid en övervakning konstateras att en år 2021 född kalv har i båda öronen traditionella öronmärken så bör hjälpmärket bytas ut till ett eMärke.

Läs mer: 

Märkning och registrering av nötkreatur
Öronmärken och dess beställningar
Tilläggsinformation över eMärken