Får-, get- och svinregistrets kundservicens kontaktuppgifter förändras vid årsskiftet

8. december 2021

Kontaktuppgifter till får-, get- och svinregistrets kundservice, som Livsmedelsverket upprätthåller, förändras från och med 1.1.2022. Nya kontaktuppgifter är följande:

FÅR- OCH GETREGISTER: Telefonnummer: 0295 205 302, postadress: Får- och getregister, Livsmedelsverket, Mustialagatan 3, 00790 HELSINGFORS, E-postadress: lammasvuohirekisteri@ruokavirasto.fi

SVINREGISTER: Telefonnummer: 0295 205 303, postadress: Svinregister, Livsmedelsverket, Mustialagatan 3, 00790 HELSINGFORS, E-postadress: sikarekisteri@ruokavirasto.fi

Kontaktuppgifter till djurregistrens kundservice finns på vår hemsida: https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/markning-och-registrering-av-djur/djurregistertillampningar/kundservice/

Observera den nya adressen i blanketter som skickas via posten redan före årsskiftet så att posten anländer till rätt adress.

Får-, get- och svinregistrets elektroniska tjänst fortsätter i adressen https://elaintietojarjestelma.ruokavirasto.fi/elainas/

Ytterligare information:

Överinspektör Marjaana Spets, p. 029 520 5023, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi