Omfattande störningar i får-, get- och svinregistret

30. januari 2019

Livsmedelsverket har publicerat vecka 4 ett nytt djurhållarregisterprogram för myndigheter. I samband med ibruktagandet av den nya tillämpningen har det uppdagats omfattande problem som hindrar för vissa användare registrering av anmälningsuppgifter till får-, get- och svinregistret. Kundtjänsten har möjlighet att ta emot anmälningarna. Ifall problem uppkommer var i kontakt med kundtjänsten.

Svinregistret

Kravet gällande märkningssignumet kommer att ändras till djurhållningsplatsvis i samband med Jord- och skogsbruksministeriets ändringsförordning. För svinhållare med flera djurhållningsplatser har det skapats nya märkningssignum vilka är femsiffriga i stället för de fyrsiffriga som funnits tidigare. Detta har orsakat tekniska problem gällande händelseanmälningarna som slakterierna gör.

Svinhållare som har ett märkningssignum som börjar med en nolla eller nollor (0) har inte heller kunnat registrera händelseanmälningar i svinregistret.

Får- och getregistret

I det gamla Djurhållarregistret har det funnits bristfälliga uppgifter för vissa djurhållare vilket har orsakat att djurhållarplatsen har passiverats i samband med dataöverföringen av uppgifterna. Detta omöjliggör för tillfället registreringen av händelseanmälningarna.

Djurhållning

Det är inte möjligt att göra händelseanmälningar till får-, get- och svinregistret ifall djurhållaren inte har registrerat sig som djurhållare för i fråga varande djurslag. För att korrigera felet till djurhållarregistret bör man vara i kontakt med kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Störningens varaktighet

Utredningen och korrigeringen av problemen pågår som bäst men exakt datum när störningarna är helt förbi kan tyvärr inte ges för tillfället.

Verksamheten under störningarna

Ifall det uppkommer fel i samband med anmälningarna rekommenderas det att problemet anmäls via e-post till adressen elainrekisterit@ruokavirasto.fi. Gör händelseanmälningarna i sådana här situationer antingen med blankett via e-post eller med att ringa till kundtjänsten och då undvika möjliga förseningar på anmälningarna.

Kundtjänstens kontaktuppgifter:

 Får- och getregistret

 Svinregistret

 Blanketterna finns på våra webbsidor.