Djurregistertillämplingar

Aktuellt om djurregister

Kundservicens kontaktuppgifter:

Får- och getregistret:

Svinregistret

Nötkreatursregistret

 Djurhållarregistret 

 • kontakta den lokala landsbygdsnäringsmyndigheten angående registrets användande

 • e-tjänsten: epr.ruokavirasto.fi (temporärt stängd fr.o.m 13.11.19)

 • bruksanvisning

   

 31.1.2019

Problemet med svinens märkningssignum har delvis korrigerats.

Märkningssignum som börjar med en nolla eller nollor (0) fungerar nu i svinregistret. Gamla anmälningshändelser vars märkningssignum raderades har återställts.

Märkningssignumen har tidigare varit fyrsiffriga men från och med maj ifjol har det funnits femsiffriga signum eftersom de fyrsiffriga signumen tagit slut. Detta har orsakat problem med slakteriernas händelseanmälningar på grund av tekniska problem i deras system. Förhandlingarna med slakterierna pågår för att hitta en lösning för att korrigera problemet så fort som möjligt.

Djurhållningens passivering i Djurhållarregistret

Det är inte möjligt att göra händelseanmälningar elektroniskt till får-, get- och svinregistret ifall djurhållaren inte har registrerat sig som djurhållare för i fråga varande djurslag. I samband med ibruktagandet av det nya registret passiverades för en del av djurhållaren registreringen som djurhållare. Det här berodde på att i det gamla djurhållarregistret hade inte registrerats djurslag eller produktionsinriktning till djurhållningsplatsen.  Livsmedelsverket har utrett dessa fall och kommer att tillägga uppgifterna som fattas med hjälp av uppgifterna som finns i djurregistret t.ex. på basen av användningssättet på djuren. Vid oklara fall kommer djurhållaren att kontaktas.

Utfodringsplatser för kadaver får inte anmälas till Djurhållarregistret före 10.2.2019

På grund av problemen i Djurhållarregistret så fattas en del av de registrerade utfodringsplatserna för kadaver. De utfodringsplatserna som fattas får inte grundas på nytt eftersom de kommer att återställas till systemet. Ifall nya utfodringsplatser för kadaver anmäls till kommunen före korrigeringen bör uppgifterna tas upp och registreras då problemen är korrigerade.

OMFATTANDE STÖRNINGAR I FÅR-, GET- OCH SVINREGISTRET

29.1.2019

Livsmedelsverket har publicerat vecka 4 ett nytt djurhållarregister för myndigheter. I samband med ibruktagandet av den nya tillämpningen har uppdagats stora problem som hindrar för vissa användare införandet av anmälningsuppgifter till får-, get- och svinregistret.

Kundtjänsten tar emot anmälningarna, så ifall problem uppkommer var i kontakt med kundtjänsten, får och get: 09 85 666 002, svin 09 85 666 003. Tilläggsuppgifter finns på våra webbsidor. Livsmedelsverket > Odlare > Djurhållning > Märkning och registrering av djur > Djurregistertillämpningar

Svinregistret

Kravet gällande märkningssignumet kommer att ändras till djurhållningsplatsvis i samband med Jord- och skogsbruksministeriets ändringsförordning. För svinhållare med flera djurhållningsplatser har skapats nya märkningssignum vilka är femsiffriga i stället för de fyrsiffriga som funnits tidigare. Detta har orsakat tekniska problem för slakterierna då de gör anmälningarna.

För de svinhållare som har haft ett märkningssignum som börjar med en nolla eller nollor (0) har inte kunnat införa sina anmälningar i svinregistret fr.o.m. vecka 4.

Får- och getregistret

I det gamla Djurhållarregistret har det funnits bristfälliga uppgifter för vissa djurhållare vilket har orsakat att djurhållarplatsen har passiverats i samband med dataöverföringen av uppgifterna och omöjliggör för tillfället händelseanmälningar till registret.

Djurhållning

Det är inte möjligt att göra händelseanmälningar till får-, get- och svinregistret ifall djurhållaren inte har registrerat sig som djurhållare för i fråga varande djurslag. För att korrigera detta fel i djurhållarregistret bör man vara i kontakt med kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Störningens varaktighet

Utredningen av problemen pågår men exakt datum på när störningarna är helt förbi kan tyvärr inte för tillfället ges.

Verksamheten under störningarna

Ifall det uppdagas fel i samband med anmälningarna rekommenderas det att problemet anmäls via e-post till adressen elainrekisterit@ruokavirasto.fi. Gör händelseanmälningarna i sådana här situationer antingen med blankett via e-post eller med att ringa till kundtjänsten och då undvika möjliga förseningar på anmälningarna.

Kundtjänstens kontaktuppgifter:

Får- och getregistret

 Svinregistret

Blanketterna finns på våra webbsidor.

Serviceavbrott 4.5.2018 klockan 16:15 – 7.5.2018 klockan 8:00

30.4.2018

Djurregister är inte i bruk 4.5.2018 klockan 16:15 – 7.5.2018 klockan 8:00.

Inga driftsavbrott i inloggningen med bankkoder till djurregisterprogrammet

28.12.2017

Den redan informerade möjlig driftsavbrott i inloggningen med bankkoder i Djurregisterprogrammet kommer inte att uppstå. De nödvändiga ändringarna har gjorts och inloggningen med bankkoder kan nås normalt.

Sidan som visas före och efter bank autentiseringen har ändrats något till en annan vy. Övergången till den nya autentiseringstjänsten tog med nya banker. I framtiden kommer kunder i Aktia, Andelsbanken, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, Oma Säästöpankki, POP Banken, S-Banken, Sparbanken och Ålandsbanken att kunna logga in med bankkoder.

Byte till en tjänst efter loggning tar mer tid än normalt.

Inloggningen är långsam

28.12.2017

Svinregistret har skiftat att använda Suomi.fi-autentisering. Inloggningen kan ta mer tid än normalt. Om inloggning funkar inte, låt oss veta: lammasvuohi@ruokavirasto.fi.

Driftsavbrott i inloggningen med bankkoder till djurregisterprogrammet

18.12.2017

Inloggningen med bankkoder i Djurregisterprogrammet (får- och getregistret, svinregistret) sker i dagens läge via Vetuma-autentiseringen. Tjänsten upphör i sin helhet att fungera 31.12.2017. Alla tjänster som anlitar Vetuma-tjänsten måste övergå till att anlita en ny autentiseringstjänst.

I fortsättningen kommer autentiseringen till Djurdatasystemet att ske via Suomi.fi-autentisering när användaren loggar in med bankkoder. Tjänsten tas i bruk så snart som möjligt, men från och med 1.1.2018 kan det förekomma avbrott när man loggar in med bankkoder. Avbrottet torde pågå i cirka en vecka.

Avvikelsen gäller enbart inloggning med bankkoder. Under den här tiden går det ändå att logga in i registret med det användarnamn och lösenord som du fått från kommunen. Dessutom behövs en nyckeltalslista för inloggningen. Om du inte har kvar de koder som behövs ska du avhämta koderna från kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Registeranmälningar till får- och getregistret

 • Kundtjänsten och weblammas fungerar normalt efter årsskiftet.
 • Använd det användarnamn, lösenord och den nyckeltalslista som du fått från kommunen till får- och getregistret (https://niemi.mmm.fi/elain/)
 • Weblammas- tillämpningen fungerar som normalt
 • Kundtjänst:
  • blanketten (som word-, pdf- eller bildfil eller i skannat format) skickas med e-post: lammasvuohi@mtech.fi
   • en blankett som skickats med e-post behöver inte undertecknas
  • blanketten per post: Får- och getregistret, PB 63, 01301 Vanda
   • då du postar blanketter är det skäl att komma ihåg att postgången kan ta flera dagar
  • kundtjänstens telefonservice: 09 85 666 002, öppen vardagar 8:15–16:00
 • Alla blanketter finns på Livsmedelsverkets webbplats

Anmälningar till svinregistret

 • Kundtjänsten fungerar normalt efter årsskiftet. Likaså kan slakteriet göra de anmälningar som producenten har gett fullmakt till.
 • Använd det användarnamn, lösenord och den nyckeltalslista som du fått från kommunen när du loggar in i svinregistret (https://niemi.mmm.fi/elain/)
 • Kundtjänst:
  • blanketten (som word-, pdf- eller bildfil eller i skannat format) skickas med e-post: sikarekisteri@mtech.fi
   • en blankett som skickats med e-post behöver inte undertecknas
  • blanketten per post: Svinregistret, PB 63, 01301 Vanda
   • då du postar blanketter är det skäl att komma ihåg att postgången kan ta flera dagar
  • kundtjänstens telefonservice: 09 85 666 003, öppen vardagar 8:15–16:00
 • Alla blanketter finns på Livsmedelsverkets webbplats

Serviceavbrott 19.5.2017 kl. 16:15 – 22.5.2017 klockan 8:00

16.5.2016

Djurregister är inte i bruk 19.5.2017 klockan 16:15 – 22.5.2017 klockan 8:00

Bandning av samtaler i djurregistrets kundtjänst

25.4.2016

Under majmånad börjar vi banda in samtalen till kundtjänsten. Inbandningen av samtalen till djurregistren görs för att förbättra kvaliteten på telefonkundservicen och för att försäkra oss om giltigheten på svaren vi ger samt om att de uppgifter som sparas är de angivna. Då man ringer kundtjänsten hörs ett meddelande där det framgår att samtalet bandas in.

Loginlänkar till får-, get-, och svinregistret

Kundtjänst:

 • Nötdjurregistret telefon 09 85 666 000
 • Får- och getregistret telefon 09 85 666 002
 • Svinregistret telefon 09 85 666 003
Sidan har senast uppdaterats 19.7.2021