Får och getter

Varje får och get som är född från och med den 9.7.2005 bör märkas med ett öronmärke som är godkändt av Livsmedelsverket. Märkena skall fästas innan djuret flyttas från den djurhållningsplatsen där dom födds, men dock senast vid 6 månaders ålder. Djurhållaren ansvarar för det att dennes djur är märkta på ett ändamålsenligt sätt.

Omärkta eller bristfälligt märkta djur får inte överlåtas eller flyttas från djurhållningsplatsen, tas emot vid en ny djurhållningsplats, transporteras eller slaktas.

Man kan beställa öronmärken för får och getter från kundtjänst på telefonnummer 09 85 666 002 (vardagar klockan 8:15–16:00) eller per e-post på adressen mailto:lammasvuohi@mtech.fi.

En person som håller får eller getter ska registrera sig i djurhållnigsregistret. Registreringen görs innan man börjar djurhållningsverksamheten till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet

I Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer (1425/2016), trädde i kraft 1.1.2017), är registreringsavgiften för får och getter fastställt till 1,20 euro/djur och från slakteriet 0,4 euro/slaktanmällning.

Noggranna anvisningar om märkning och registrering av får och getter hittar du i guiden: 
Guide för märkning och registrering av får och getter

 

Sidan har senast uppdaterats 19.12.2019