Slakterier och förmedlarna

Alla aktörer som slaktar och/eller förmedlar får och getter ska göra slakt- och förmedlingsanmälningar till Får- och getregistret inom sju (7) dagar från händelsen.  

Enligt jord- och skogsbruksministeriets förordningsändring Nr 356/2008 ersatt anmälningarna om förmedling och slakt av får och getter till Får- och getregistret användningen av flyttningsdokument. Ändringen av förordningen trädde i kraft 1.6.2008 för förmedlare och för slakterier 1.9.2008 .  

Anmälningar kan göras via webbprogrammet, på pappersblankett eller per telefon till vår kundservice. Anmälningsblanketterna finns på Livsmedelsverkets blankettsidor.  De kan också beställas från kundtjänsten. 

Rätt att använda webbprogrammet ansöks från Livsmedelsverket. En blankett för ansökan om rätt att använda programmet finns på Livsmedelsverkets blankettsidor. Man kan logga in till programmet på länken.

Kundtjänstens kontaktuppgifter:

Får- och getregistret
PB 63
01301 VANDA
tel. 09 85 666 002 
fax 09 27100 35
lammasvuohi@mtech.fi

Sidan har senast uppdaterats 17.9.2020