Det nya nötkreatursregistret har tagits i bruk den 27.4 2022

Det nya nötkreatursregistret togs i bruk den 27.4.2022. Du kan logga in till tillämpningen på adressen: https://nauta.ruokavirasto.fi 

Mer information om fullmakter hittas på fullmaktens instruktionssidor eller i snabbanvisningen för fullmakt.

I nötkreatursregistrets e-tjänst kan det förekomma tröghet på grund av den stora mängden användare. Nästan alla djurhållare har efter det långa avbrottet anmälningar ogjorda, och vi ber er därför att ha tålamod då ni använder tillämpningen. Om det är problem vid inloggningen eller om tillämpningen är långsam kan du pröva på nytt om en stund. Vid behov kan du kontakta nötkreatursregistrets kundtjänst. Då användarmängden jämnar ut sig borde också problemen i tillämpningen försvinna. 

Under serviceavbrottet till kundservicen levererade anmälningar och beställningar har kontollerats, anmälnigarna har sparats eller begärts om behövliga kompletteringar.

Instruktionsvideor för att använda nötkreatursregistret

 

Avbrott och störningar

Efter ibruktagandet kan det förekomma korta serviceavbrott, under vilka nötkreatursregistret inte är tillgängligt. Vi strävar efter att informera om avbrott i förväg. Under avbrotten omdirigerar nötkreatursregistrets e-tjänst dig automatiskt till denna sida.

Under avbrotten tar kundservicen emot anmälningar på normalt vis.

Problemen som började i 28.6.2002 i myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas tjänster har ändat 30.6. kl 17:45. Problemt inverkat på hantering av ärenden i nötkreatursregistret via informationsleden (Min Gård). Vi arbetar med att utreda indvidual saknade information i Min Gård.

Tilläggsinformation på finska: https://dvv.fi/-/hairiotiedote_vtj-yhteydet_29062022

 

Öronmärkesbeställningar

Problemet vid beställning av öronmärken har korrigerats, vid behov kontakta kundtjänsten.

Då man beställer öronmärken skall man ge sitt telefonnummer utan mellanslag. Då telefonnumret ges utan mellanslag aktiveras Spara-knappen.

Det har uppdagats problem med leveranserna av öronmärkesbeställningarna vidare till tillverkaren hos en av vår öronmärkesleverantör. Vissa beställningarnas innehåll har fördubblats och från vissa beställningar har enstaka öronmärken fallit bort. Till gårdarna har levererats beställningar med felaktigt innehåll och gällande dessa så kontakta alltid öronmärkesleverantören. I nötkreatursregistrets e-tjänst syns beställningarna korrekt och vid en möjlig övervakning kan beställningarnas innehåll kontrolleras därifrån.

 

Registreringskort

Registreringskortet för nötkreatur är inte ett officiellt dokument, och Livsmedelsverket står inte längre för att trycka och producera det sedan några år tillbaka. Registreringskort och dess leverans i samband med förteckning över lediga märken/märkesförteckning slopades i slutet av förra året i ett gemensamt beslut mellan slakterierna och Mtech. Detta meddelades i Livsmedelsverkets följebrev i januari. Enligt vår uppfattning kan kortet fortfarande printas ut från programmet Min Gård. 

 

Felaktiga händelser

I felaktiga händelser visas sådana anmälningar, som står i konflikt med den anmälan som djurets
tidigare eller nästa innehavare gjort. Felanmärkningarna kan vara relevanta eller inte. Det lönar sig att kontrollera felanmärkningarna och vid behov korrigera egen anmälning eller kvittera bort den om den är obefogad. Felanmärkningar som kommit från anmälningar, som har gjorts efter den 21.4.2022, bör kontrolleras.

Vid överföringen av informationen från det gamla nötkreatursregistret till det nya har det framkommit obefogade felanmärkningar. Dessa kommer att raderas under de kommande veckorna.

Exempel av felanmärkningar som kommer att automatiskt raderas: 

1. I samband med kalvningsanmälan då det är frågan om kastning: "För avkomman som dött oregistrerad saknas orsaken till att den inte registrerad". 

2. Då ett på gården slaktat djurs slaktrester har skickats till destruktion har en felanmärkning angående utmönstringen uppstått: " Slakt på gården överensstämmer inte med djurets ankomstanmälan"

 

Felanmärkningar i förmedlingsanmälan

Från aktörens del är det ofta frågan om att felanmärkningar i förmedlingsanmälan framkommer på grund av att anmälningarna kommer till registret i så kallad fel ordning. Då aktören gör en köpanmälan för en förmedlingskalv får hen en felanmärkning från djurets försäljare, om en förmedlingsanmälan inte gjorts på förhand. Motstridigheter framkommer då ett djur ännu är registrerat hos den förra innehavaren, och i köpanmälan har aktören anmält att hen har köpt djuret från förmedlaren. Det har också framkommit flera fall där en förmedlingsanmälan för djuret fattas helt och hållet, och då är anmärkningen befogad. Felanmärkningen förvinner inte automatiskt, trots att en förmedlingsanmälan görs i efterhand, men djurhållaren kan kvittera felanmärkningen som obefogad.

Efter ibruktagandet av nötkreatursregistret har det också framkommit felanmälningar som är obefogade, eftersom klocktiden för anmälan har varit felaktig på grund av att de i databasen är i fel ordning. Dessa fel har korrigerats 3.5. och nya fel på grund av klocktider uppkommer inte längre.

 

Observerade undantagssituationer

Just nu finns det inga större problem. Om du observerar problem, meddela dem till nautarekisteri@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 27.7.2022