Märkning och registrering av svin

Den som håller svin måste registrera sig som hållare av svindjur. Registreringen ska göras hos landsbygdsnäringsmyndigheten i den egna kommunen innan djurhållningen börjar. Blanketten finns under länken Blanketter. Kommunens landsbygdsnäringsmyndigheter finns här

Svin ska märkas vid den djurhållningsplats där de föds antingen med en tatuering eller med ett öronmärke. Märkningen ska göras senast när svinet flyttas eller överlåts till en annan djurhållningsplats. Producenten får inte flytta omärkta svin från gården och djurförmedlaren, slakteriet eller djurtransportören får inte heller ta emot omärkta svin. Märkningssignum får man genom att registrera sig som hållare av svindjur vid kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Djurens djurhållningsplatssignum fås om man fyller i en blankett för registrering av djurhållningsplats och lämnar in den till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Inköp, försäljning och förflyttning av svin samt information om antalet djur ska meddelas till svinregistret. Anmälningsblanketter finns nedan under rubriken blanketter. Svinregistret upprätthålls av Livsmedelsverket.

Livsmedelssäkerhetsverket tar ut 0,20 euro i fast avgift per registrering för anmälan till svinregistret om förflyttningar av svin och djurantal. Dessutom tar Livsmedelssäkerhetsverket ut 0,15 euro i fast avgift per registrering av en slaktanmälan av en aktör inom slakteribranschen.

Svinregistrets servicenummer är 09 85 666 03. Anmälningsblanketterna kan också postas till den adress som står på blanketten. 

Svinregistrets kundtjänst har öppet från måndag till fredag klockan 8:15–16:00

Användarnamn till svinregistret får man från den egna kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Likaså får man nya listor med nyckeltal och byte av lösenord via kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Noggranna anvisningar om märkning och registrering av svin hittar du i guiden.

 

Aktuellt:

Sidan har senast uppdaterats 22.3.2019