Fortfarande mycket att förbättra i förvaringen av hästpass och i användningen av läkemedel för hästar

1. juli 2019

Fortfarande mycket att förbättra i förvaringen av hästpass och i användningen av läkemedel för hästar

Det andra året med tillsynsprojekt av användningen av läkemedel avslöjade brister i de flesta av de kontrollerade häststallen. Under besöket kontrollerades också de i stallet hållna hästarnas identitetshandlingar dvs. hästpassen. Sammanlagt 69 stall kontrollerades (57 stall år 2017). Brister i läkemedelsbokföringen och i användningen och förvaringen av läkemedel förekom i 74 % av stallen (86 % år 2017). Endast 25 stallen kunde förete hästarnas pass utan dröjsmål. Passet ska alltid finnas på samma ställe som hästen. Läs mer.