På produktionsgårdar är medicineringen i huvudsak i ordning – antibiotikaskadorna har dock blivit dubbelt fler, vilken väcker oro

29. juni 2020

Antalet övervakningar av medicinering på grund av misstanke fördubblades och mängden observerade brister ökade år 2019. Detta framgår av Livsmedelsverkets senaste rapport om övervakningen av medicineringen. Bristerna var i allmänhet små. Som allvarliga brister som äventyrar livsmedelssäkerheten klassificerades förfaranden på fem nötkreatursgårdar som inspekterades på grund av misstanke. År 2019 gjordes sammanlagt 129 inspektioner på grund av misstanke och som tillsyn som bygger på stickprov (148 inspektioner år 2018). Det är bra om gården och hälsovårdsveterinären regelbundet går igenom anvisningarna om användningen av läkemedel i syfte att säkerställa livsmedelssäkerheten. Läs mer.