Förvaringen av hästpass och läkemedelsbokföringen åtgärdas långsamt vid stallen

29. juni 2020

Under det tredje året av tillsynsprojektet gällande användningen av läkemedel vid häststall observerades fortsättningsvis brister vid de flesta inspekterade stallen. Vid besöken kontrollerades inte bara läkemedelsbokföringen utan även identitetshandlingarna för de hästar som hålls i stallen, dvs. hästpassen. Sammanlagt inspekterades 78 stall (2018: 69 stall). Endast 19 procent av stallen hade alla pass tillgängliga för inspektion och god praxis inom användningen av läkemedel och läkemedelsbokföring (2018: 14 %). Passen ska alltid vara tillgängliga på den djurhållningsplats där hästdjuret hålls. Läs mer.