Förteckningar över läkemedel

Veterinären ska följa bestämmelserna i EU:s veterinärmedicinska förordning vid val av läkemedel från och med den 28 januari 2022

  • Veterinären ska i första hand använda en produkt som godkänd för den djurarten och den indikationen. Om det finns inte ska veterinären att välja produkten engligt kaskadbestämmelserna i EU:s veterinärförordning.
  • För kaskadbruk på livsmedelsproducerande djur ska veterinären se till att de farmakologiskt aktiva substanserna är förtecknade i bilaga I till förordning (EU) nr 37/2010 om MRL-värden.
  • Veterinären sätter karenstider för kaskadbruk. Artikel 115 i EU:s veterinärförordning anger minsta karenstid för kaskadbruk.

Preparat godkända för användning i livsmedelsproducerande djur fram till 27.1.2022

  • För produktionsdjur   (12.10.2021). Fram till den 27 januari 2022 fick endast produkter som godkänts för dem i Finland användas för produktionsdjur.
    I Livsmedelsverket förteckning finns det inte veterinärmedicinska specialtillståndspreparat (se mer på ”Mer information”)

Mer information

Sidan har senast uppdaterats 1.2.2022