Arkiv

Aktuellt om ekofoder

2016

 • Den nya ekoförordningen (EU) 2016/673 medförde förändringar b.la. i fodertillsatserna. Samtidigt har ekoförordningen harmoniserats med fodertillsatsförordningen(EG) nr 1831/2003. Länk till meddelandet (pdf, 80 kbyte) (21.6.2016)
 • Kontrollerna för 2016 fokuserar på aktörens kvalitetssystem. Kvalitetstänkandet förbättrar verksamhetens tillförlitlighet och kan minska de risker som hänför sig till den egna verksamheten. Därför är det skäl att satsa på kvalitetstänkande. Länk till meddelandet (pdf, 73 kbyte) (15.3.2016)

2015

 • Information om kontroller 2015 till foderföretagare inom sektorn för ekologiskt foder. 
  Länk till meddelandet (pdf, 71 kbyte) (20.3.2015)

2014

 • Hänvisningen ”Får användas i ekologiskt jordbruk enligt förordningarna (EG) nr 834/2007 och (EG) nr 889/2008” till ekologisk produktion enligt kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 kan användas med sådana foder som är lämpliga till ekologisk produktion och som innehåller också organisk selen. Hänvisningen kan användas också av aktörer som inte hör till kontrollsystemet för ekofoder såvitt de foder de tillverkar/marknadsför är annars lämpliga till ekologisk husdjursproduktion. (10.12.2014)
 • Information om kontroller 2014 till foderföretagare inom sektorn för ekologiskt foder.
  Länk till meddelandet (pdf, 65 kbyte) (3.6.2014)

2013

 • Klassificeringen av foderjäst ändras fr.o.m. 1.1.2014. Länk till meddelandet (pdf, 61 kbyte) (1.11.2013)
 • Information om kontroller 2013 till foderföretagare inom sektorn för ekologiskt foder. Länk till meddelandet (pdf, 21 kbyte) (8.7.2013)
Sidan har senast uppdaterats 11.3.2019