Ekologisk produktion av vattenbruksdjur

Ekologisk produktion av vattenbruksdjur avser i våra förhållanden närmast uppfödning av fisk och kräftor med ekologiska metoder. Produktionsinriktningen är den nyaste inom övervakningssystemet eftersom tillhörande produktionsvillkor började tillämpas först 01.07.2010. Produktionsvillkoren är utformade att gälla, förutom för fisk och skaldjur, även för blötdjur, tagghudingar och alger.

Finlands övervakningssystem saknar tillsvidare aktörer, som skulle utöva vattenbruk, såväl som särskilda nationella anvisningar för området i fråga. Kommissionens förordning (EG) N:o 710/2009 har utfärdat produktionsvillkoren.   

Sidan har senast uppdaterats 2.1.2019