E-tjänsten Touko tas i bruk

16. april 2021

E-tjänsten Touko tas i bruk även inom ekokontrollen. E-tjänsten kan användas av privatpersoner som har lägenhetssignum och lantbruksföretag som har FO-nummer, förutsatt att de redan är anslutna till övervakningssystemet för ekologisk produktion.

Den första tillgängliga tjänsten i Touko är möjligheten att anhålla om tillstånd att få använda konventionellt producerat förökningsmaterial i ekologisk produktion. Användarna kan också ladda ner de senaste anmälningarna och besluten som gjorts av respektive tillsynsmyndighet.

Tjänsten fungerar bäst med de nyaste versionerna av webbläsarna Chrome, Firefox och Safari.

Logga in i Touko-tjänsten på adressen https://touko.ruokavirasto.fi