4. Anmälan om växter 2022

Publiceringsdatum: 30. mars 2022
Till förstasidan Ansökningsguide för jordbrukastöd 2022
Gå till föregående 3. Åtgärder som ska vidtas på jordbruksmark 2022
Gå till följande: Stöden i den samlade stödsökan: 1. Grundstöd 2022

För att få stöd ska du anmäla de växter som du odlar. Anmäl växterna vid den samlade stödansökan i Viputjänsten eller med blankett 102B. På Åland kan du använda blankett Å1b i stället för blankett 102B.

Uppge namnet på eller någon annan användningsform, exempelvis trädestyp eller avtalsareal, för den växt som odlas på jordbruksskiftet med de beteckningar som förtecknas nedan. I punkten för tilläggsuppgifter om jordbruksskiftet ska du dessutom uppge 

 • vilka växter som ingår i ett blandat växtbestånd, t.ex. blandade grödor (kvävefixerande växter över 50 %).
 • vilka växter som växer på den totala arealen, t.ex. små arealer intill varandra
 • om odlingsväxtens rötter inte har kontakt med marken
 • om en frilandsgrönsak inte används som människoföda.

Uppge nyröjningar i stödansökan först det år då arealen odlas.

Du kan kontrollera växternas rätt till olika stöd och deras stödnivåer i bilaga B Rätten till stöd och stödnivåerna för olika växter 2022.

4.1 Arealer på jordbruksmark

Anmäl arealer på jordbruksmark med en växtkod (nedan) enligt växtart.

Spannmål

Anteckna ett spannmålsbestånd som bärgas som grönt till foder med växtkoden grönfodersäd enligt växtarten. Anmäl ett bestånd som såtts in med skyddssäd (t.ex. vall) som spannmål det år beståndet såtts. Använd växtkoden för det spannmålsslag du använt. Följande år kan du uppge skiftet som vall.

 • Havre
 • Hösthavre
 • Foderkorn
 • Maltkorn
 • Höstkorn
 • Höstvete
 • Vårvete
 • Durumvete
 • Höstråg
 • Vårråg
 • Höstspeltvete
 • Vårspeltvete
 • Höstrågvete
 • Vårrågvete
 • Bovete
 • Hirs
 • Quinoa (kinoa, kvinoa, mjölmålla)
 • Majs nämn sockermajs separat med sin egen växtkod
 • Blandade grödor, spannmål växtbeståndet består av enbart spannmål
 • Blandade grödor, spannmål + oljeväxter
 • Grönfodersäd, korn växtbeståndet består av enbart spannmål, bärgas innan kärnskörden har mognat
 • Grönfodersäd, havre växtbeståndet består av enbart spannmål, bärgas innan kärnskörden har mognat
 • Grönfodersäd, vete växtbeståndet består av enbart spannmål, bärgas innan kärnskörden har mognat
 • Grönfodersäd, råg växtbeståndet består av enbart spannmål, bärgas innan kärnskörden har mognat
 • Grönfodersäd, spannmålsblandning växtbeståndet består av enbart spannmål, bärgas innan kärnskörden har mognat

Oljeväxter

 • Solros
 • Höstrybs
 • Vårrybs
 • Höstraps
 • Vårraps
 • Sojaböna
 • Oljelin
 • Oljehampa
 • Oljedådra dvs. Camelina/dådra
 • Blandade grödor, oljeväxter växtbeståndet består av enbart oljeväxter

Proteingrödor

 • Matärt
 • Foderärt
 • Bondböna
 • Sötlupin
 • Övriga lupiner, inte alaskalupin eller blomsterlupin
 • Getruta
 • Lins
 • Sötväppling
 • Lusern
 • Klöver
 • Vicker
 • Blandade grödor, proteingrödor + oljeväxter
 • Blandning ärt/bondböna/sötlupin över 50 % + spannmål
 • Blandning ärt/bondböna/sötlupin/oljeväxter
 • Blandade grödor, proteingrödor + spannmål
 • Blandade grödor, proteingrödor växtbeståndet består av enbart proteingrödor
 • Blandade grödor (kvävefixerande växter över 50 %) en kvävefixerande gröda och någon annan gröda

Tabell 1: Växtkoder för blandade grödor

Växtkod Växter som ingår i blandningen
Blandade grödor (spannmål) Blandningen innehåller enbart spannmål. 
Blandade grödor (spannmål+oljeväxter) Blandningen innehåller spannmål och oljeväxter. Oljeväxter är oljedådra (camelina), rybs, raps, solros, oljehampa och oljelin.
Grönfodersäd (spannmålsblandning) Blandningen innehåller enbart spannmål och bärgas innan kärnskörden mognat.
Blandade grödor (proteinväxter+oljeväxter) Blandningen innehåller proteingrödor och oljeväxter. Proteingrödor är ärt, bondböna, sojaböna, buskböna, vicker, sötväppling, lusern, klöver, lupin (med undantag för alaskalupin och blomsterlupin), getärt och lins.
Blandning (ärt/bondböna/sötlupin/oljeväxter) Blandningen innehåller minst två av de växter som nämns här.
Blandning (ärt/bondböna/sötlupin över 50 %+spannmål) Blandning där över 50 % av utsädets vikt består av en eller flera av de proteingrödor som nämns här och resten är spannmål. Du kan anmäla växtbeståndet som ekologisk fokusareal.
Blandade grödor (proteingrödor+spannmål)

Du kan ange en blandning av proteingrödor och spannmål under den här växtkoden när

 • proteingrödan är någon annan än ärt, bondböna eller sötlupin eller
 • proteingrödans andel av utsädesblandningens vikt är mindre än 50 %.
Blandade grödor (kvävefixerande växter över 50 %) Blandning där över 50 % av utsädets vikt består av en kvävefixerande växt och resten är någon annan växt. Kvävefixerande växter är matärt, foderärt, bondböna, sojaböna, vicker, sötväppling, lusern, klöver, sötlupin (med undantag för alaskalupin och blomsterlupin), trädgårdsärt och buskböna. Du kan anmäla växtbeståndet som ekologisk fokusareal.
Blandade grödor (klöver över 50 %+vallgräs) Blandning där över 50 % av utsädets vikt består av klöverfrö och resten är vallgräs. Du kan anmäla växtbeståndet som ekologisk fokusareal.
Blandade grödor (proteingrödor) Växtbeståndet innehåller enbart proteingrödor. Du kan anmäla växtbeståndet som ekologisk fokusareal.
Blandade grödor (oljeväxter) Växtbeståndet innehåller enbart oljeväxter.
Saneringsgröda (blandning) Blandningen innehåller vitsenap/oljerättika/tagetes.
Växter för honungsproduktion Andra växtbestånd för honungsproduktion än rena bestånd av honungsfacelia.

Anmäl blandade växtbestånd med koden för blandade växtbestånd. Anmäl en blandning av ärt/bondböna/sötlupin och spannmål, när blandningen innehåller över 50 procent proteingrödor, med växtkoden Blandning ärt/bondböna/sötlupin över 50%+spannmål. En annan än den ovan nämnda blandningen av proteingröda och spannmål anmäls med växtkoden Blandade grödor (prot.grödor + spannmål).

Anmäl växtbestånd som innehåller mer än 50 % kvävefixerande växter av utsädesmängden med växtkoden Blandade grödor (kvävefixerande växter över 50 %). Kvävefixerande växter är matärt, foderärt, bondböna, sojaböna, vicker, sötväppling, lusern, klöver, sötlupin, inte alaskalupin eller blomsterlupin, trädgårdsärt och buskböna. När det blandade växtbeståndet innehåller mer än 50 % klöver och resten vallgräs kan du anmäla växtbeståndet med växtkoden Blandade grödor (klöver över 50 % + vallgräs).

Anmäl övriga blandade växtbestånd med separata benämningar för blandade växtbestånd. Anteckna sorten enligt det växtslag vars andel av utsädesmängden är störst.

Om ett blandat växtbestånd innehåller lupin, uppger du lupinsorten i tilläggsuppgifterna om jordbruksskiftet. Om det ingår hampa i blandningen ska du läsa mer om villkoren för hampa i punkt 4.2 Hampa.

Potatis

Tidig potatis som inte odlas under täckmaterial antecknas som matpotatis. Areal för förökning till stärkelsesättpotatis antecknas som egen förökning till stärkelsesättpotatis och den får inte inkluderas i kontraktet om stärkelsepotatis.

 • Matpotatis
 • Industrimatpotatis
 • Stärkelsepotatis
 • Egen förökning till stärkelsesättpotatis
 • Sättpotatis för produktion av certifierad sättpotatis
 • Tidig potatis (under täckmaterial)

Frilandsgrönsaker

Ange odlingsväxten i överensstämmelse med listan här nedan. Använd koden Övriga grönsaker när växten saknar egen kod, eller när skiften som är mindre än 0,05 ha och på vilka det växer frilandsgrönsaker ligger bredvid varandra på samma basskifte. I punkten för tilläggsuppgifter om jordbruksskiftet uppger du vilka växter som växer på skiftet ’Övriga grönsaker’.

 • trädgårdsärt, buskböna (inkl. störböna), vitkål (huvudkål), rödkål, savojkål, blomkål, brysselkål, broccoli, kålrabbi, kinakål, grönkål (bladkål), morot, rödbeta och gulbeta, kålrot, rova, rotselleri, palsternacka, pepparrot, jordärtskocka, kronärtskocka, rädisa, matlök (inkl. rödlök och jättelök), sticklök, purjolök, vitlök, frilandsgurka, zucchini, pumpa, blekselleri, spenat, mangold, sallat (Lactuca-släktet), cikoriasallat (Cichorium-släktet), sötfänkål, rabarber, sparris, nyzeeländsk spenat, melon, dill, persilja, övriga grönsaker

Krydd- och medicinalväxter

 • Kummin
 • Senap
 • Koriander
 • Örtväxter under 5 år (inte dill eller persilja) bl.a. körvel, kyndel, bladkoriander, mejram, dragon, smörgåskrasse, portlak. Skriv in artnamnet i skiftesbokföringen och uppge i punkten tilläggsuppgifter om jordbruksskiftet vilka växter som växer på skiftet.
 • Örtväxter minst 5 år. Skriv in artnamnet i skiftesbokföringen och uppge i punkten tilläggsuppgifter om jordbruksskiftet vilka växter som växer på skiftet.
 • Frökryddor och medicinalväxter (inte kummin eller senap). Skriv in odlingsväxtens namn i skiftesbokföringen och uppge om den är en medicinalväxt. I punkten tilläggsuppgifter om jordbruksskiftet uppger du vilka växter som växer på skiftet.
 • Grobladsväxter
 • Medicinalvide, krävs kontrakt

Bär- och fruktväxter samt plantskolor för trädgårdsväxter

Ange odlingsväxten i överensstämmelse med listan här nedan. Använd koden Övriga frukter när växten saknar egen kod eller när du uppger sammanlagt alla skiften med fruktträd som är mindre än 0,05 ha och ligger bredvid varandra på samma basskifte. Använd koden Övriga bärväxter när växten saknar egen kod eller när du uppger sammanlagt alla skiften med bärväxter som är mindre än 0,05 ha och ligger bredvid varandra på samma basskifte.

 • äpple, päron, plommon, körsbär, rönn (för bärproduktion), vindruva, övriga frukter; jordgubbe, svarta vinbär (inkl. gröna vinbär), röda vinbär, vita vinbär, krusbär, buskblåbär, hallon och åkerbärshallon, havtorn, bäraronia, åkerbär, saskatoon, övriga bärväxter
 • Plantskolor, under 5-åriga bär-, frukt- och prydnadsväxter
 • Plantskolor, minst 5-åriga bär-, frukt- och prydnadsväxter

Vallar

Utsädesvallar

Anmäla också de arter vars frön skördas för certifiering. Om arten saknar egen kod uppger du skiftet som antingen ett- eller flerårig utsädesvall. Precisera arten i skiftesbokföringen.

 • Ettårig utsädesvall
 • Ettårig utsädesvall, en växtart
 • Flerårig utsädesvall 2 – 5 år
 • Flerårig utsädesvall, en växtart
 • Frö av timotej, kontrollerad produktion
 • Frö av alsikeklöver, kontrollerad produktion
 • Frö av rödklöver, kontrollerad produktion
 • Frö av vitklöver, kontrollerad produktion
 • Frö av engelskt rajgräs, kontrollerad produktion
 • Frö av italienskt (westerw.) rajgräs, kontrollerad produktion

Andra vallar

Avskilj vallarna på samma basskifte som separata jordbruksskiften enligt användningssättet, till exempel ensilagevall och betesvall.

 • Ettårig hö-, ensilage- och färskfodervall
 • Ettårig betesvall
 • Flerårig hö-, ensilage- och färskfodervall 2 – 5 år
 • Flerårig betesvall 2 – 5 år
 • Permanent hö-, ensilage- och färskfodervall minst 5 år, under 10 år
 • Permanent betesvall minst 5 år, under 10 år
 • Naturbete och naturäng
 • Hagmark, öppen
 • Blandade grödor (klöver över 50 % + vallgräs)
 • Gröngödslingsvall (ej miljöförbindelse)
 • Färdig gräsmatta
 • Skyddsremsa, flerårig vall, över 3 m bred
 • Ängsvall (Åland)

Vallar och avtalsarealer som enbart anmäls för miljöförbindelseskiften  (se närmare sortlista i förbindelsevillkoren för miljöersättning)

 • Gröngödslingsvall
 • Flerårig miljövall
 • Skyddszon (förbindelse fr.o.m. 2015)
 • Miljöavtalsareal, permanent vall (fr.o.m 2015)
 • Naturvårdsåker, vallväxter minst 2 år i rad
 • Mångfaldsåker, vilt
 • Mångfaldsåker, landskap
 • Mångfaldsåker, äng och 2. året
 • Åker för tranor, gäss och svanar (avtal)o.m. 2016
 • Skyddsremsa

Trädor

Anmäl ett skifte med grönträda i överensstämmelse med om skiftet har besåtts med ängs- eller vallväxter, vilt- eller landskapsväxter eller honungsväxter.

 • Grönträda (vall och äng)
 • Grönträda (vilt och landskap)
 • Grönträda (honungsväxter)
 • Stubbträda
 • Svartträda

Specialväxter

 • Sockermajs
 • Sockerbeta, för sockerproduktion
 • Sockerbeta, för energiproduktion
 • Rödklint, för energiproduktion
 • Energiträd, kort omloppstid asp och vide
 • Energiträd, kort omloppstid hybridasp och poppel
 • Rörflen (energi), odling av rörflen för energiproduktion
 • Rörflen (strö/foder), odling av rörflen till strö eller foder
 • Trädgårdsland, odling av trädgårdsväxter eller potatis för husbehov
 • Honungsfacelia
 • Växter för honungsproduktion, andra växter och blandade växtbestånd än honungsfacelia
 • Foderrotfrukter
 • Foderkål
 • Foderraps
 • Övriga foderväxter någon annan foderväxt än en som nämns på denna lista (t.ex. bearbetningsrädisa och oljerättika)
 • Saneringsgröda (vitsenap) (på ett skifte med miljöförbindelse) vitsenap=gulsenap
 • Saneringsgröda (oljerättika) (på ett skifte med miljöförbindelse)
 • Saneringsgröda (sammetsblomster) (på ett skifte med miljöförbindelse)
 • Saneringsgröda (blandning), växtbeståndet består av enbart ovannämnda saneringsgrödor (på ett skifte med miljöförbindelse)
 • Fiberhampa
 • Spånadslin
 • Fiberbrännässla
 • Humle
 • Tobak
 • Prydnadsväxter, under 5-årigaex. snittblommor på friland, till försäljning
 • Prydnadsväxter, 5-åriga och äldre, kontinuerlig skörd på friland t.ex. snittperenner
 • Snittgrönt och barrväxter till snitt, under 5-åriga växter skördas årligen av fleråriga, under 5-åriga träd och buskar inom yrkesmässig produktion
 • Snittgrönt och barrväxter till snitt, minst 5-åriga växter skördas årligen av fleråriga, minst 5-åriga träd och buskar inom yrkesmässig produktion
 • Prydnadsvide för flätning, under 5-årig
 • Prydnadsvide för flätning, 5–20-åriga växter
 • Plantskola för skogsträd på åker
 • Landskapselement skyddat landskapselement enligt tvärvillkoren, bara för anmälan av ekologisk fokusareal
 • Små arealer intill varandra som en enda växt sådana växtbestånd med olika växtarter (också trädor) som ligger intill varandra och där varje enskild art upptar mindre än 0,05 ha

Tillfälligt icke odlad areal

 • Tillfälligt icke odlad areal
 • Tillfälligt icke odlad naturbetes- och ängsmark

Arealer utanför jordbruksmarken

Anmäl arealer som ligger utanför jordbruksmarken med en växtkod (nedan) enligt användningsformen.

 • Miljöavtalsareal, övrig areal (fr.o.m år 2015)
 • Hagmark, trädbevuxen
 • Naturbete med höga naturvärden (Åland)
 • Kulturmarksbeten (Åland)
 • Naturbete med riktade insatser (Åland)
 • Övrigt naturbete (Åland)
 • Skogsbete
 • Miljöavtalsareal, skogsmark (fr.o.m. år 2015)
 • Permanent icke odlad

4.2 Hampa

Definition

Hampa (Cannabis sativa L.) är en ettårig kärlväxt som hör till familjen hampväxter. De huvudsakliga användningsändamålen är att framställa fibrer av stjälkarna och pressa olja ur växtens frön.

Rätt till stöd i fråga om olika stödformer

Stöd för en odlingsareal med hampa betalas i fråga om olika arealbaserade stöd om hampsorten är stödberättigande. Dessutom ska de nedan nämnda kraven uppfyllas i fråga om alla stöd.

Rätten till stöd för hampa i fråga om olika stödformer och stödnivåer kan du kontrollera i bilaga B Växtförteckning och stödberättigande 2022.

Stödberättigande sorter

De stödberättigande hampsorterna fastställs årligen inom EU. De stödberättigande sorterna förtecknas i den allmänna sortlistan över odlingsväxter och dess tillägg som publiceras i EU:s officiella tidning. Sortlistan och dess tillägg finns att få på webbadressen eur-lex.europa.eu → EUs officiella tidning och eur-lex.europa.eu → Plants Plant reproductive material Plant variety catalogues, databases & information. Hampsorterna framgår av punkt 85 i förteckningen.

Utsäde och garantibevis

Beså odlingsarealerna med hampa med certifikatutsäde. Enligt lagen om handel med utsäde (600/2019) avses med certifikatutsäde officiellt certifierat utsäde som kontrollerats av en myndighet och som uppfyller kvalitetskraven enligt nationell och Europeiska unionens lagstiftning om utsäde. Med garantibevis avses en etikett som trycks eller fästs på förpackningen med certifikatutsäde och som innehåller de viktigaste uppgifterna om utsädet.

Lämna in garantibevisen från alla säckar med certifikatutsäde av hampa som använts för sådd till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast 30.6.2022. Anmäl mängden utsäde av hampa (kg/ha) och den planerade dagen för sådd antingen i Viputjänstens uppgifter om jordbruksskiften eller i tilläggsuppgifterna på jordbruksskiftesblankett 102B. Om du sår 16.6 – 30.6.2022 och inte har anmält den planerade dagen för sådd i uppgifterna om jordbruksskiftet i Viputjänsten, ska du anmäla dagen för sådd skriftligt till kommunen med en fritt formulerad anmälan senast 30.6.2022.

Du kan lämna in garantibeviset för hampa också som elektronisk bilaga i samband med huvudstödansökan. Spara i så fall det ursprungliga garantibeviset med tanke på eventuell kontroll. Stödet för en odlingsareal med hampa avslås i sin helhet i fråga om alla ovan nämnda stöd om du inte lämnar in några garantibevis alls, om du lämnar in bara ett garantibevis (trots flera utsädessäckar) eller om du lämnar in dem för sent. Alla ansökta stöd avslås också om du inte anmäler de övriga uppgifter som krävs i samband med sådden av hampa eller om du besår odlingsarealen med gårdens eget utsäde som inte är certifierat.  Rätt till stöd har inte gårdens eget utsäde som du har producerat med användning av certifikatutsäde det första odlingsåret.

Om flera odlare sår av utsäde från samma säck ska en av odlarna utöver det ursprungliga garantibeviset också lämna in en förteckning varav framgår namnen och lägenhetssignumen för de andra odlarna som sått samma utsäde till myndigheten. De andra odlarna lämnar in en undertecknad kopia av garantibeviset till myndigheten. Du anses ha låtit bli att påvisa användningen av stödberättigande utsäde om du inte går till väga som angetts ovan. Detta leder till att stödet för odlingsarealen med hampa avslås.

Odling av hampa

Odla hampan under sedvanliga förhållanden. Följ tvärvillkoren vid odlingen. Den minsta stödberättigande arealen är 0,05 ha.

Vid fall av skördeskada måste något slags rester av hampbeståndet synas fram till 31.8, annars kan arealen i fråga om förgröningsstödets diversifiering av grödor konstateras vara svartträda vid övervakningen.

Om du odlar hampa som fånggröda ska du uppge detta i tilläggsuppgifterna om jordbruksskiftet. Lämna in garantibevisen från utsädessäckar med stödberättigande hampa som såtts som fånggröda efter 30.6 till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast 31.8.2022. Bevara hampbestånd som odlats som fånggröda minst fram till växtperiodens slut, så att nödvändiga THC-prov kan tas av växtligheten.

THC-prover och begynnelsetidpunkt för bärgningen

I juli-september före bärgningen samlar NTM-centralen in prover från hampodlingarna för bestämning av THC- dvs. tetrahydrokannabinolhalten. Proverna analyseras vid Livsmedelsverketslaboratorium. Gårdarna där proven samlas in väljs ut slumpmässigt och på basis av riskanalys. NTM-centralen samlar in proverna under en period som börjar 20 dygn från blomningens början och slutar 10 dygn efter avslutad blomning. Provet av sorten Finola tas inom 55–75 dygn från sådden. Du ska bevara hampbeståndet tills det är möjligt att ta prover. Av den orsaken får du bärga hampan tidigast 10 dygn efter avslutad blomning.

Den tillåtna THC-halten är högst 0,20 procent. Om medeltalet av THC-halterna i alla prover av en viss sort är större än 0,20 procent två år i rad är den aktuella sorten inte stödberättigande från och med följande år.

4.3 Skyddade växtsorter och TOS-avgifter-avgifter

Enligt lagen om växtförädlarrätt (1279/2009) begränsas växtförädlarrätten på så sätt att jordbrukarna genom att betala TOS-avgift (ersättning för användning av eget utsäde, TOS=tilan oma siemen) till sortägaren får rätt att till förökningsändamål på den egna gården använda sådant utsäde av skyddade sorter av havre, korn, råg, vete, rågvete, rybs, raps, oljelin, ärter, bondbönor, potatis eller bovete som har framställts på den egna gården. TOS-avgiften är lägre än den ersättning som ingår i priset på certifierat utsäde.

När det gäller de nationellt skyddade sorterna är alla gårdar som är större än 10 hektar åker skyldiga att betala TOS-avgift, i fråga om potatis dock alla gårdar som odlar potatis på minst 2 hektar eller tidig potatis under fiberduk på minst 1 hektar. För de EU-skyddade sorternas del gäller skyldigheten att betala TOS-avgift alla gårdar som producerar en kalkylerad skörd på mer än 92 ton, i fråga om potatis dock alla gårdar som odlar potatis på minst 7 hektar.

Ersättningsnivån fastställs genom en överenskommelse mellan föreningen för utsädeshandlare (Siemenkauppiaitten yhdistys) som representerar sortägarna och MTK och SLC, som representerar jordbrukarna. År 2022 insamlas TOS-avgifter från spannmål, trindsäd och potatis som såväl som tidigare år. TOS-avgiften för skyddade sorter av spannmål och trindsäd är 5,30 euro/ha och för potatis är TOS-avgiften 24,80 euro/ha.

Nationellt skyddade sorter är åtminstone:

Arter

Variation

ärt

Hulda, Jermu, Jymy, Karita, Loviisa, Matilda, Primana, Rokka och Sisu.

bondböna

Kontu, Louhi, Sampo, Into och Vire.

havre

Aarre, Akseli, Alku, Aslak, Avaus, Avetron, Bettina, Donna, Eemeli, Fiia, Harald, Hurja, Iiris, Inka, Julius, Katri, Kontio, , Luukas, Marika, Meeri, Mirella, Nella, Niklas, Obelix, Oiva, Peppi, Perttu, Riina, Ringsaker, Roope, Sandy, Suomi, Steinar, Svala, SW Ingeborg, SW Vaasa, Taika, Venla och Viviana.

korn

Alvari, Amber, Armas, Artturi, Arve, Aukusti, Birk, Brage, Bredo, Edel, Edvin, Elmeri, Einar, Erkki, Eversti, Fabiola, Fennica, Filippa, Gaute, Harbinger, Hermanni, Inari, Jalmari, Jalo,  Justus, Jyvä, Kaarle, Kunnari, Mainio, Maire, Minttu, Olavi, Onerva, Pilvi, Polartop, Ragna, Repekka, Rolfi, Saana, Santeri, Severi, Sylvester, SW Mitja, Tiril, Tofta, Toria, Trekker, Trym, Tuomas, Turkka, Uljas, Vertti,  Vilde, Vilgott, Vipekka, Voitto och Wolmari.

potatis

Jussi ja Osku.

råg

Elvi, Juuso, Reetta och Riihi.

vete

Aino, Alli, Anniina, Arktika, Bjarne, Botnica, Demonstrant, Gunbo, Helmi, Herttua,  Hilkka, Iisakki, Jaarli, Krabat, Kreivi, Kruunu, Lumikki, Mahti, Manu, Marble, Puntari, Quarna, SW Magnifik, Urho, Wanamo, Wappu, Wellamo och Zebra.

EU-skyddade sorter är åtminstone:

Arter

Variation

Ärt 

Angelus, Astronaute, Bagoo, Balder, , Eso, Greenway, Ingrid, Nitouche, Rocket och Rose.

bonböna

Allison, Daisy, Fuego, Taifun, Tiffany.

havre

Avanti, Avenue, Belinda, Benny, Canary, Conway, Effektiv, Flocke, Harmony, Ivory, Lion, Matty, Moby, Proxy, Rocky, Scotty och Symphony.

korn

Accordine, Anneli, Arild, Avalon, Barke, Brioni, Cecilia, Cerbinetta, Cha Cha, Charles, Chill, Cindy, Crescendo, Eastway, Eifel, Ellinor, Fairytale, Fandaga, Fatima, Feedway, Flair, Focus, Fortuna, Grace, Iron, Jakubus, KWS Chrissie, KWS Fantex, KWS Irina, KWS Kosmos, KWS Tenor, Laureate, Luhkas, Maaren, Marthe, Matros, Melius, Mentor, Milford, NFC Tipple, Nousu, Overture, Prestige, Propino, Publican, Quench, RGT Planet, Rusalka, Rodhette, Salome, Scarlett, Scrabble, Shandy, Skyway, Soulmate, Stairway, Streif, SU Ellen, Sunshine, SW Makof, Tocada, Tolar,  Uta, Vanille, Vanja, Wish, WPB Amadé, Xanadu, Yoda och Yukon.

potatis

Acoustic, Agila, Albatros, Albertine, Alexandra, Amado, Annabelle, Antonia, Anuschka, Arielle, Artemis, Aurum, Avanti, Ballerina, Baltic Rose, Belana, Bellarosa, Bellinda, Bernina, Beo, Cardyma, Carolus, Carrera, Cerisa, Challenger, Colomba,  Corinna, Crisper, Cycloon, Dartiest, Donata, Ditta, El Mundo, Etana, Erika, Esmee, Euroresa, Eurostarch, Everest, Excellency, Fakse, Fandango, Favola, Floridana, Folva, Fontane, Gala, Georgina, Glorietta, Goldmarie, Innovator, Inova, Jazzy, Jelly, Julinka, Karelia, Kiebitz, Kuras, Lady Alicia, Lady Amarilla, Lady Anna, Lady Britta, Lady Christl, Lady Claire, Lady Felicia, Lady Jane Lady Lenora, Lady Sara, Larissa, Laura, Loreen, Madeira, Marabel, Mariska, Melody, Milva, Monique, Mozart, Mulberry Beauty, Mungo, Muse, Musica, Noblesse, Nofy, Oleva, Orchestra, Orla, Otolia, Ottawa, Partner, Paroli, Piccolo Star, Pirol, Privileg, Ramos, Red Fantacy, Red Scarlett, Regina, Riviera, Rock, Rosagold, Rosi, Rumba, Sagitta, Saline, Salinero, Sanibel, Saprodi, Senna, Seresta, Serum Star, Simonetta, Sprinter, Solist, Sound, Soraya, Stratos, Stärkeprofi, Sunita, Talentine, Taurus, Theresa, Tomensa, Velox, Ventana, Victoria, Vindika, Violet Queen, Voyager och Wega.

råg

Arantes, Evolo, Brasetto, Dankowskie Agat, Dankowskie Granat, Dankowskie Turkus, KWS Binntto, KWS Jethro, KWS Livado, Reflector och Walet.

rågvete

Argus, Cappricia, Mazur, Mamut, Nagano, Orinoko, Puzon, Santos, Sequenz, Somtri, SU Toppus och Temuco

vete

Amaretto, Anabel,  Calispero, Calixo, Ceylon, Cornetto, Creator, Dafne, Diskett, Draco, Ellvis, Emilio, Epos, Etana, Goldspring, Iceman, Informer, Intelligence, Igloo, Janne, JB Asano, Julius, KWS Emerick, KWS Emil, KWS Malibu, KWS Mistral, KWS Scirocco, KWS Solanus, KWS Spencer, Leijona, Lennox, Licamero, Mandaryna, Mariboss, Nufenen, Nelson, Olivin, Papageno, Prosa, RGT Kilimanjaro, Seance, Sertori, Sibelius, Skagen, Stringer, Thorus, Trappe, Triso, Vinjett, Wicki ochZenon.

speltvete

Zollernspelz och Zollernperle

Uppgifterna på listan över skyddade sorter kan förändras för listan kan innehålla sorter vilkas ägare nyligen har avstått från skyddet och från listan kan också saknas nya sorter om beslutet om skyddet har kommit efter publiceringen av den här guiden.

Enligt lagen om växtförädlarrätt är jordbrukarna skyldiga att ge myndigheterna och sortägarna de uppgifter som behövs för konstaterande av betalningsskyldigheten. Dessa uppgifter insamlas i Viputjänsten eller i en särskild kolumn F på Stödansökans jordbruksskiftesblankett 102B. För uttaget av ersättning utnyttjas därtill uppgifterna om sökande och arealer i landsbygdsnäringsregistret. Uppgifterna lämnas ut till Siemenkauppiaitten yhdistys, som på växtförädlarnas vägnar ser till att de avgifter som avses i lagen om växtförädlarrätt tas ut.

Gå till följande: Stöden i den samlade stödsökan: 1. Grundstöd 2022