Andra förpackningsmaterial för växthus

Denna sida gäller behållare, band, underlag, påsar, folier, askar, manschetter, dvs. omslag för blommor, och kassar. Instruktionerna är avsedda för yrkesmässig verksamhet. Förpackningsmaterial för produkter som du köpt färdigt förpackade kan du lämna till en av Finlands returplasts terminaler.

Plastkvaliteter:

  • Påsar, folier, askar, manschetter och plastkassar: LPDE-folier, PP-folier
  • Behållare, band, underlag: PP, PP-folier, PS

Så här hanterar du plastavfallet

Rengöring:

  • Avlägsna smuts från produkterna.

Sortering och lagring:

  • Sortera plasterna efter kvalitet.
  • Lagra dem så rena och torra som möjligt och sorterade efter plastkvalitet.

Så här återvinner eller bortskaffar du plastavfallet

  • Rena och torra plastförpackningar för en produkt som du köpt kan du lämna till en av Finlands returplast Ab:s terminaler. Sök närmaste terminal på Finlands returplast Ab:s webbplats.
  • Men om du köpt en tom plastförpackning för eget bruk och den inte använts för att skydda en produkt, är du själv ansvarig för att ordna återvinningen och avfallshanteringen.

Obs! Om du använder dessa plaster för att förpacka egna produkter som du ska sälja, kontrollera om producentansvarsskyldigheterna gäller dig. Mer information om producentansvaret (rinkiin.fi).

Om du behöver mer information:

Sidan har senast uppdaterats 9.11.2021