Bal- och siloplaster samt balnät

På denna sida informerar vi om hur du kan återvinna XL-balar, storbalar, balplast, balsnören, balnät och siloplast.

Plastkvaliteter:

 • Kekkilä-BVB:s storbalar och XL-balar: PE-LD
 • Balplast: PE-LD
 • Balsnören: PP
 • Balnät: PE-HD eller PP beroende på tillverkare. Du kan kontrollera kvaliteten på förpackningen.
 • Siloplast: PP, PVC, EPS

Obs! PVC-plast får inte lämnas till plastinsamlingen, den är blandavfall. 

Så här hanterar du plastavfallet

Rengöring:

 • Avlägsna stenar, mull, metall och andra orenheter från plasten. Det gör inget om det finns lite hö kvar på plasten.

Sortering:

 • Balplast: Sortera färgade och vita plaster separat och efter renhet.
 • Kekkilä-BVB:s storbalar och XL-balar: Sortera rena och torra plaster efter kvalitet.
 • Balsnören: Sortera balsnören separat och placera dem i en storsäck eller på en egen pall.
 • Balnät och siloplast: Sortera balnät och siloplast separat och placera dem i egna storsäckar. Placera snören i en egen hög.

Lagring:

 • Lagra använd plast så torr och ren som möjligt och sorterade efter plastkvalitet och se till att de inte blir smutsiga. Plast kan förvaras till exempel på en pall, en platta eller asfalt.

Så här återvinner eller bortskaffar du plastavfallet

 • Om du själv balat hö eller om du annars använt plast på din gård, ska du själv ordna återvinningen eller avfallshanteringen av produkterna. Lämna de använda produkterna till en plats där de återvinns.
 • Kekkilä-BVB:s produkter är förpackade av tillverkaren så denne ansvarar för att använd plast återvinns. Dessa produkter kan du således föra till en av Finlands returplast Ab:s insamlingsterminaler.
 • Insamling: Om du är medlem i MTK och har beställt Itä-Suomen Murskauskeskus hämtningsservice, kan ren och återvinningsbar plast hämtas från din gård. Priset för hämtningen är 90 euro per ton, medan priset på icke-återvinningsbar jordbruksplast är 125 euro per ton. Om du inte är medlem, är insamlingspriset 10 euro högre i båda fallen. Den minsta mängd som hämtas är 2 000–5 000 kilogram beroende på var gården ligger.
 • Produkter av PVC-plast kan inte återvinnas, de hanteras som blandavfall.
 • När det är frågan om avfall som uppkommit i näringsverksamhet, kontakta ett företag som tillhandahåller avfallshanteringstjänster. Om du inte får service från ett företag, kontakta den kommunala avfallsanläggningen.

Obs! Om du använder till exempel balplast för att förpacka egna produkter som du ska sälja, kontrollera om producentansvarsskyldigheterna gäller dig. Mer information om producentansvaret (rinkiin.fi).

Om du behöver mer information:

Sidan har senast uppdaterats 11.3.2022