Bevattningsanordningar och -slangar

På denna sida informerar vi om hur du kan återvinna bevattningsanordningar och bevattningsslangar av plast. Instruktionen gäller till exempel vid växthus- och frilandsodling och vid odling i tunnel.

Plastkvaliteter:

  • Bevattningsanordningar: PVC, PE
  • Bevattningsslangar: PE, PP, PVC

Obs! PVC-plast får inte lämnas till plastinsamling, den klassificeras som blandavfall.

Så här hanterar du plastavfallet

Rengöring:

  • Se till att bevattningsanordningen eller plastslangen inte innehåller stora mängder vatten och orenheter, som mull. Om slangarna är smutsiga och svåra att rengöra klassificeras de som energiavfall.

Sortering och lagring:

  • Sortera bevattningsanordningar och slangar efter plastkvalitet.
  • Lagra produkterna så rena och torra som möjligt och sorterade efter plastkvalitet, till exempel på en pall eller i en storsäck.

Så här återvinner eller bortskaffar du plastavfallet

  • Den som förpackat produkten eller den som importerat den förpackade produkten ansvarar inte för återvinningen av dessa plaster. Du är själv ansvarig för återvinningen av kasserade bevattningsanordningar och slangar eller för att ordna hanteringen av detta avfall.
  • Slangar av PVC klassificeras som blandavfall.
  • När det är frågan om avfall som uppkommit i näringsverksamhet, kontakta ett företag som tillhandahåller avfallshanteringstjänster. Om du inte får service från ett företag, kontakta den kommunala avfallsanläggningen.
Sidan har senast uppdaterats 9.11.2021